Nederland weer van ons

Vragen van de leden  De Roon en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht “Eenderde aangiften blijft op de plank”. 

1.) Bent u op de hoogte van het bericht ‘Eenderde aangiften blijft op de plank?’ (1)

2.) Klopt het dat dertig procent van de serieuze aangiften bij de Nederlandse politie, op de plank blijft liggen zonder dat er actie wordt ondernomen?  

3.) Is het niet oppakken van deze, zowel serieuze als lichtere aangiften, het gevolg een gebrek aan capaciteit zoals de politie in het bericht aangeeft? Zo neen, wat is dan de reden voor het niet oppakken van deze aangiftes?  

4.) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat met 150 duizend van de jaarlijks 500 duizend serieuze aangiften niets gebeurd en er ook nog eens 700 duizend aangiften opzij worden gelegd omdat ze te licht zijn en dat dit het vertrouwen in politie en justitie enorm schaadt? Zo neen, waarom niet?  

5.) Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat deze aangiftes alsnog per direct worden opgepakt en welke acties gaat u ondernemen richting de slachtoffers?  

6.) Bent u met ons van mening dat de procedure voor het opnemen van aangiftes thans te veel kostbare tijd in beslag neemt, welke de agent beter kan gebruiken voor het vangen van boeven? Bent u bereid om deze procedure te vereenvoudigen en om, net als de PVV, 10 duizend extra banen te creëren bij de politie? Zo nee, waarom niet?  

Klik hier om het bericht op Volkskrant.nl te lezen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6100 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties