Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat een crisismanager van een GGZ instelling een megasalaris heeft ontvangen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “ Megasalaris voor GGZ-manager”?(*)

2.)
Klopt het dat deze crisismanager 65.000 euro per maand verdiende, wat ruim het dubbele is van het toch al erg hoge zogenaamde maximum dat volgens de salariscode in deze sector is afgesproken?

3.)
Deelt u de mening dat we het kennelijk niet aan de zorgsector zelf over kunnen laten om een maximum aan de salarissen te stellen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om de Balkenendenorm als maximum in te stellen voor de zorgsector? Zo nee, waarom niet?

5.)
Realiseert u zich dat deze manager een bedrag per maand toucheerde waar 12 psychiatrische patiënten in deze instelling een jaar lang voor verpleegd hadden kunnen worden en dat dit geld dus niet bij de zorgbehoevenden terecht is gekomen maar is blijven steken in de top? Wat is uw reactie hierop?

6.)
Hoe gaat u bewerkstelligen dat de volgende manager niet eveneens een dergelijke exorbitant hoge beloning krijgt? 

(*) Telegraaf, “Megasalaris voor GGZ-manager”, 1 juni 2010

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4420 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties