Nederland weer van ons

Vragen van het lid de Jong (PVV) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over het bericht dat bij een grootschalige controle in de Utrechtse wijk Ondiep ruim 7 miljoen euro aan fraude aan het licht is gekomen op onder meer uitkeringen.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht in de Volkskrant: (*) Miljoenenfraude in Utrechtse wijk?

2.)
Kunt u aangeven hoe lang deze massale fraude in de Utrechtse wijk Ondiep al aan de gang is?

3.)
Bent u het met mij eens dat de hardwerkende belastingbetaler nooit de dupe mag zijn van asociale fraudeplegers en dat derhalve de totale som van 7 miljoen euro en bijkomende kosten in de wijk Ondiep moet worden teruggevorderd? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u het met mij eens dat uitkeringsfraude keihard moet worden aangepakt, dat bij fraude en ten onrechte uitgekeerde bijstandsgelden het bedrag altijd moet worden teruggevorderd en het recht op een bijstandsuitkering voor het leven moet komen te vervallen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u het met mij eens dat fraude en bedrog grote bedreigingen vormen voor de verzorgingsstaat en dat derhalve de interventieteams nog intensiever en nog meer landelijke controles moet uitvoeren dan nu het geval is? Zo neen, waarom niet?

6.)
Wat gaat u eraan doen om dit soort grootschalige fraudes, ter bescherming en behoud van de sociale voorzieningen voor goedwillenden, in de toekomst te voorkomen?

(*) de Volkskrant, 2 juli 2010

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4170 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties