Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie over het bericht “Uitkeringsfraude Deventer”.

1).
Bent u op de hoogte van het bericht op www.ijsselnieuws.nl* “uitkeringsfraude Deventer” naar aanleiding van een vonnis van de politierechter te Zutphen?

2).
Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat een echtpaar ten onrechte een bedrag van maar liefst € 99.000,00 aan bijstandsuitkering heeft kunnen ontvangen, voordat zij uiteindelijk door middel van een anonieme tip tegen de lamp zijn gelopen?
 
3).
Bent u het met mij eens dat de hardwerkende belastingbetalende burger nooit de dupe mag zijn van uitkeringsfraude en dus dat het gehele bedrag ad € 99.000,00 en de bijkomende kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 99.000,00 moet worden teruggevorderd? Zo neen, waarom niet?

4).
Bent u het met mij eens dat de aan de frauderende man opgelegde werkstraf ter hoogte van 180 uur volstrekt belachelijk is gezien de aard en de omvang van de gepleegde strafbare feiten? Zo neen, waarom niet?
 
5).
Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat een dergelijke straf, welke niet eens als straf beschouwd mag worden, niet meer wordt opgelegd, maar dat de straf in verhouding staat tot het strafbare feit waarvoor men veroordeeld is?

(*) Bron: IJsselnieuws.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3545 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties