Nederland weer van ons

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie over dat het aantal gevallen van diefstal met geweld met meer dan een kwart is toegenomen.

1.)
Kent u het artikel ‘Cijfers criminaliteit blijven gelijk’?(*)

2.)
Klopt het dat er sprake is van een forse toename van diefstal met geweld, namelijk 26% ten opzichte van 2008 en dat er ten opzichte van 2008 vorig jaar 18% meer gewapende overvallen zijn gepleegd? Zo neen, waarom niet?
 
3.)
Bent u met mij van mening dat het gelijk blijven van het aantal geregistreerde misdrijven onacceptabel is, zeker wanneer blijkt dat het aantal ernstige misdrijven, als bijvoorbeeld gewapende overvallen, stijgt? Zo neen, waarom niet?
 
4.)
Eerder werd al duidelijk dat de politie er niet in slaagt de overvalgolf in Nederland te stoppen en dat de cijfers m.b.t. overvallen niet alleen in 2009 een toename laten zien, maar dat 2010 alle records lijkt te gaan breken. Hoe staat het met de werkgroep welke het kabinet van plan was in te stellen om te onderzoeken hoe de overvallers gestopt kunnen worden? Bent u met mij van mening dat het nu te laat is voor onderzoek en dat er direct actie dient te worden ondernomen? Zo neen, waarom niet?(**)
 
5.)
Welke maatregelen gaat de minister nemen om ervoor te zorgen dat de volgende cijfers die Nederland onder ogen krijgt, een daling van de criminaliteit laten zien?

6.)
Bent u het met mij eens dat het invoeren van minimumstraffen en hogere gevangenisstraffen de enige juiste oplossing is, aangezien daar een afschrikkende  werking van uitgaat, en (potentiële) daders dan wel twee keer nadenken voordat zij overgaan tot het plegen van dergelijke strafbare feiten?

(*) Geregistreerde criminaliteit blijft gelijk, CBS.nl 
(**) Opnieuw flinke toename in aantal overvallen, Elsevier.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4485 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties