Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en Graus (beiden PVV) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het achterlaten van afgeschoten wild in de natuur. (Ingezonden 27 juli 2007).

1
Bent u bekend met het bericht (1) dat Natuurmonumenten duizenden kadavers van afgeschoten wild bewust in de natuur achterlaat?

2
Komt de volksgezondheid in gevaar door het in de natuur achterlaten van kadavers waar mensen bij kunnen komen? Zo neen, kunt dat toelichten?

3
Is het waar dat de kadavers de gezondheid van andere in het wild levende dieren kunnen aantasten?

4
Is het tevens waar dat door het achterlaten van rottende kadavers dierziektes kunnen uitbreken? Zo ja, welke?

5
Deelt u de mening dat er per direct gestopt moet worden met het achterlaten van kadavers in de natuur? Zo neen, waarom niet?

6
Bent u van mening dat het nodig is om duizenden – alleen al op de Veluwe 1200 edelherten, 3800 zwijnen, 250 damherten en 1000 reeën – wilde dieren af te schieten? Zijn er alternatieven en zo ja, welke?

7
Is het waar dat bij het afschieten van deze dieren afschuwelijke praktijken worden toegepast zoals het eerst doden van het moedervarken en vervolgens de naar hun moeder zoekende biggetjes?

8
Is deze handelwijze van Natuurmonumenten in strijd met de Destructiewet? Zo neen, waarom niet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Schreijer-Pierik en Jager (beiden CDA), ingezonden 27 juli 2007 (vraagnummer 2060722070).

1 De Telegraaf, «Uitbraak dierziekte door rottend wild», 25 juli 2007.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3425 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties