Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over ouderen die hun vaste thuishulp kwijtraken door verkeerde telefonische indicaties.

1)
Bent u bekend met de uitzending van Zembla "Meneer Harmsen wacht op hulp"? (*)

2)
Wie controleert of gemeenten juist indiceren? Bent u van mening dat dat goed gebeurt? Zo ja, waar baseert u dat op?

3)
Bent u met ons van mening dat telefonisch indiceren veel en veel te vaak tot verkeerde en dus te lichte indicaties leidt waardoor kwetsbare ouderen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben? Zo neen, waarom niet?

4)
Bent u met ons van mening dat het telefonisch indiceren per direct moet stoppen en dat alle telefonische indicaties tot nu toe ongeldig moeten worden verklaard omdat de kwetsbare ouderen die telefonisch worden geïndiceerd de bedoeling van het gesprek veel te vaak niet begrijpen waardoor ze niet weten wat de gevolgen zijn van de antwoorden op de vragen die ze krijgen? Zo neen, waarom niet?

5)
Klopt het dat het voorkomt dat kwetsbare ouderen die hun thuiszorg kwijtraken soms vijf weken moeten wachten tot de nieuwe schoonmaakhulp begint en in de tussentijd vervuilen? Bent u met ons van mening dat er per direct een einde aan dit soort misstanden moet komen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?

6)
Wat vindt u ervan dat kwetsbare mensen van de ene op de andere dag door 1 telefoontje van de gemeente hun vertrouwde thuishulp kwijtraken die vaak al jaren over de vloer kwam?

7)
Klopt het dat er niet van te voren is onderzocht of telefonisch indiceren in grote mate tot de juiste indicaties zou leiden? Zo ja, vindt u dat geen blunder van jewelste? Bent u met ons van mening dat er nooit met kwetsbare ouderen geëxperimenteerd had mogen worden door een niet beproefde wijze van indiceren te hanteren? Zo neen, waarom niet?

8)
Klopt het dat veel alphahulpen geen schoonmaakdiploma's hebben en dus geen professionele kijk op hygiëne hebben? Zo ja, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk en hoe gaat u deze blunder verhelpen?

9)
Hoeveel verkeerde indicaties werden er in 2007 afgegeven? Als u dat niet weet, per wanneer weet u dat wel?

10)
Bent u met mij van mening dat een kwetsbare ouderen ten allen tijde geen huishoudelijke hulp mag krijgen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is omdat dit de communicatie ernstig in de weg staat? Zo neen, waarom niet?

11)
Begrijpt u dat wij met een onbestemd gevoel aan het kerstdiner zitten nu zoveel kwetsbare ouderen de zorg die ze nodig hebben ontberen en vervuilen? Hoe zit dat met u?


(*) Zembla, Meneer Harmsen wacht op hulp, 22 december 2007

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2890 gasten

donaties

doneer

Nederland
English