Nederland weer van ons

Martin Bosma, Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid, is geschrokken van de eenvoud waarmee schoolcomputers gekraakt kunnen worden. “Het is een slechte zaak dat scholieren er vrij eenvoudig in slagen bij de leerlingenadministratie, de cijferlijsten, de proefwerken met antwoorden en zelfs privé-gegevens van leerlingen en leraren te komen”, aldus het PVV-Kamerlid. “Kwaadwillende scholieren kunnen zo onder andere hun cijfers beïnvloeden.”

Ook nu weer blijken scholen massaal geen aangifte te doen, uit angst voor een slechte naam. Bosma:”Dat kan echt niet. Schoolleiders dienen strafbare feiten altijd bij de politie te melden. Ik wil verder van beide staatssecretarissen weten welke maatregelen zij voor scholieren die dit doen in petto hebben en hoe zij het kraken van schoolcomputers direct aan banden gaan leggen”.

 

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van OCW.

1)
Bent u bekend met het bericht Schoolcomputers zo lek als een mandje (1)? 

2)
Deelt u de mening dat het schoolcomputers beveiligd moeten zijn tegen scholieren die nu vrij eenvoudig bij de leerlingenadministratie, de cijferlijsten en de proefwerken met desbetreffende antwoorden kunnen komen? Zo neen, waarom niet?

3)
Kunt u aangeven hoeveel gevallen er bekend zijn van scholieren die door in te breken in schoolcomputers gesjoemeld hebben met hun cijfers? Zo neen,  bent u  bereid dat uit te zoeken en hoe wilt u scholieren die inbreken in schoolcomputers sanctioneren?

(1) AD, Schoolcomputers zo lek als een mandje, 21 januari 2008.

(2) NU.NL, Schoolcomputers makkelijk te kraken, 21 januari 2008.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3825 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties