Nederland weer van ons

Martin Bosma, onderwijswoordvoerder van de Partij voor de Vrijheid in de Tweede Kamer, is ontstemd over het feit dat de voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland zijn functie misbruikt om 2200 personeelsleden op te roepen de petitie van Doekle Terpstra te laten ondertekenen.

“Fransen eist een loyaliteitsverklaring van zijn personeel. De werknemers krijgen een politieke verklaring gericht tegen een kamerlid voorgelegd. Dit doet denken aan praktijken in communistische landen.”

“Daarnaast is deze Fransen volslagen wereldvreemd. Hij stelt dat alle allochtonen in Nederland het eens zijn met dhimmi Doekle Terpstra. Dat is een grove leugen. Hij scheert alle allochtonen over een kam en bedrijft dus discriminatie. Het ministerie moet Fransen berispen. Zijn er soms geen problemen op de ROC’s? Op vestigingen van zijn school staan de Marokkaanse loverboys voor de deur. Er zijn spanningen met allochtonen, er is veel lesuitval en vroegtijdig schooluitval. Geweld is aan de orde van de dag. Maar Fransen is meer bezig met het bedrijven van partijpolitiek dan met het lot van zijn kinderen.”

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW.

1)
Bent u bekend met de oproep van de voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland om de petitie ‘Benoemen en Bouwen’ van Doekle Terpstra te ondertekenen? (1) 

2)
Deelt u de mening dat een bestuurder van nota bene de grootste ROC-instelling van ons land, tijdens het uitoefenen van zijn functie, geen politiek moet bedrijven, maar moet zorgen voor een goede organisatie binnen de instelling waar hij verantwoordelijk voor is? Zo ja, bent u voornemens de heer Fransen, die als voorzitter van het College van Bestuur 2200 personeelsleden een politieke voorkeur wil opleggen, te berispen?

3)
Deelt u de mening dat de heer Fransen jokt door te stellen dat ‘alle Nederlanders van allochtone afkomst’ de petitie van de heer Terpstra hebben ondertekend en dat jokken niet gepast is voor iemand die voorzitter is van een ROC? Zo neen, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2785 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties