Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen, Wijken en Integratie over de komst van een nieuwe moskee in Ede.

1.)
Bent u er van op de hoogte dat de bouw van de omstreden nieuwe moskee in Ede bijna is afgerond?

2.)
Waarom is de bouw van deze moskee niet gestaakt, nu bekend is dat de islamitische gemeenschap in Ede onder invloed staat van extremisten? *

3.)
Beseft u dat u de verspreiding van haatdragende en anti-westerse denkbeelden vrij baan geeft door de komst van dit soort moskeeën toe te staan en door niet eens uit te willen (laten) zoeken of er sprake is van ongewenste extremistisch invloeden? **

4.)
Bent u er van op de hoogte dat omwonenden van de nieuwe moskee worden geïntimideerd / geterroriseerd? Kunt u informatie verschaffen over de aard en frequentie van deze intimidatie?

5.)
Acht u de gemeenteraad van Ede nog objectief, en in staat om de Nederlandse kernwaarden te verdedigen, nu de leden islam-cursussen volgen en zich in hun werk dus kennelijk op de belevingswereld van moslims moeten richten?

6.)
Welke concrete stappen gaat u ondernemen om de geïslamiseerde gemeenteraad van Ede tot de orde te roepen en er voor te zorgen dat de moskee niet in gebruik wordt genomen?


* zie art. NRC Handelsblad (16 oktober 2007) over lessen in de salafistische geloofsleer die o.a. in Ede worden gegeven
** zie beantwoording van de kamervragen van 1 mei 2007

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2520 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties