Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over kwakzalvers die gewoon doorwerken ondanks het feit dat ze geschorst zijn.

1.)
Bent u bekend met het bericht (*) dat kwakzalvers gewoon doorwerken ondanks het feit dat ze geschorst zijn?

2.)
Bent u voornemens deze kwakzalvers strafrechtelijk te vervolgen voor deze verschrikkelijke vorm van oplichting over de rug van doodzieke mensen?

3.)
Bent u bereidt duidelijkheid te geven over welke alternatieve geneeswijzen bewezen effectief zijn en dus de reguliere geneeswijze kunnen aanvullen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u een opsomming geven?

4.)
Bent u voornemens de burger duidelijk voor te lichten over welke alternatieve geneeswijzen op geen enkele wijze bewezen effectief en dus oplichting zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u daar een opsomming van geven?


(*) Elsevier, 19 januari 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3530 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties