Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Fritsma aan de minister van Justitie en aan de minister van OCenW over subsidie voor frauderende school.

1.)
Klopt het dat aan de Hogeschool Zeeland door de minister van OC & W een subsidie van 10 miljoen Euro is toegekend, terwijl diezelfde minister drie jaar geleden 19 miljoen Euro van die school terugvorderde wegens fraude (1) ?

2.)
Bent u het met ons eens, dat (rechts)personen die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude tegen de overheid, gedurende een flink aantal jaren helemaal geen subsidie meer zouden moeten ontvangen van diezelfde overheid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit voor de toekomst te  verhinderen?

3.)
Bent u het met ons eens dat de belastingbetaler door deze gang van zaken fors tekort wordt gedaan? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens dat door deze gang van zaken, de overheid fors aan geloofwaardigheid verliest in haar strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken?

5.)
Hoe oordeelt u over de uitlating van de bestuursvoorzitter van de Hogeschool, dat de thans verstrekte subsidie van 10 miljoen Euro wordt gebruikt voor een investeringsprogramma, waarvoor de school het geld niet heeft omdat de school gebukt gaat onder de aflossingsverplichting uit hoofde van de fraudezaak?
Bent u het met ons eens dat door de toekenning van de subsidie van 10 miljoen Euro een premie is gezet op het plegen van fraude? Wilt u de toekenning van deze subsidie ongedaan maken? Zo neen, waarom niet?


(1) http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel.asp?artnr=189716

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties