Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat zeer vroeg geboren baby's niet worden behandeld.

1)
Bent u bekend met het bericht (*) 'Vroeg geboren baby's snel opgegeven door arts'?

2)
Klopt het dat baby's die eerder dan 24 weken zwangerschap worden geboren doorgaans niet worden behandeld en dat dat gebeurt zonder dat er een onderbouwd en overwogen besluit wordt genomen?

3)
Bent u bekend met het feit dat Amilia uit Florida die eind 2006 in de 22e week van de zwangerschap geboren werd op dit moment 16 maanden oud is en het goed maakt?

4)
Deelt u de mening dat de grens voor levensvatbaarheid naar beneden toe moet worden bijgesteld omdat het dus wel mogelijk is om met de huidige stand van de medische wetenschap zeer vroeg geboren baby's te redden? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen? Zo neen, waarom niet?

5)
Bent u voornemens er zorg voor te dragen dat artsen vrouwen met een mogelijke zeer vroege geboorte doorverwijzen naar vroeggeboortecentra en dat er alles aan gedaan wordt om hun kindje te redden? Zo neen, waarom niet?


* Elsevier, 'Vroeg geboren baby's snel opgegeven door arts', 15-02-08

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties