Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over falen politie bij aanpak kinderpornosites.

1.)
Kent u de berichtgeving dat het Korps Landelijke Politiediensten van het bestaan van een aantal Nederlandse kinderpornosites op de hoogte is (*)  ?

2.)
Klopt het dat deze sites door de Nederlandse politie ongemoeid zijn gelaten? Zo ja, waarom is er niet tegen opgetreden? Zo neen, wat heeft de politie tegen deze sites gedaan?

3.)
Ziet u in deze berichtgeving aanleiding om scherpere instructies aan de politie te geven v.w.b. hun inzet ter bestrijding van dergelijke sites? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke boodschap krijgt de politie van u? 

(*)  http://www.parool.nl/nieuws/2008/FEB/19/bin1.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2170 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties