Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie over zijn voorstel om de term “allochtoon” te schrappen.

1.)
Is het juist dat u de woorden “allochtoon” en “autochtoon” uit het taalgebruik wilt schrappen? * Zo ja:

2.)
Denkt u dat de ellende die veel allochtonen voor de Nederlandse samenleving creëren verdwijnt als deze woorden simpelweg niet meer worden gebezigd?

3.)
Waarom wilt u het onderscheid autochtoon – allochtoon niet meer maken terwijl duidelijk is dat dit onderscheid juist zeer relevant is op gebieden als criminaliteit, straatterreur, uitkeringsafhankelijkheid etc.?

4.)
Kan het kabinet ophouden met politiek correct geneuzel, en over gaan tot het aanpakken van de vele problemen die, hoe je het ook wendt of keert, voor een groot deel samenhangen met immigratie / integratie? Zo neen, waarom niet?

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/194365/index.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2565 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties