Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan minister Plasterk.

1)
Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de LSVb “Van je fouten kun je leren”, waarvan de uitkomst vandaag in het programma Eén Vandaag wordt gepresenteerd? (*)

2)
Deelt u de mening dat de pabo-opleidingen verantwoordelijk zijn voor een enorme uitval onder eerstejaars studenten door nauwelijks les te geven in rekenen en taal? Zo ja, wat bent u voornemens te doen om pabo-opleidingen ertoe te bewegen beter reken- en taalonderwijs te geven, zodat er meer eerstejaars pabo-studenten kunnen doorstromen om uiteindelijk als volwaardige leerkracht de opleiding te verlaten?

3)
Bent u op de hoogte van het feit dat 10% van de eerstejaars pabo-studenten aangeeft in het geheel geen rekenonderwijs in hun standaard lesprogramma te hebben?

4)
Bent u op de hoogte van het feit dat 30% van de eerstejaars pabo-studenten aangeeft geen extra rekenonderwijs te kunnen krijgen, wanneer zij moeite hebben met rekenen?

5)
Deelt u de mening dat de voorlichting van de pabo-opleidingen te wensen overlaat als 34% van de eerstejaars pabo-studenten aangeeft niet bekend te zijn met het bindend studieadvies? Wat bent u voornemens daaraan te doen?

(*) Eén Vandaag, Nederland 1, Slecht rekenonderwijs op Pabo’s, 13 maart 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5145 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties