Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Graus (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak dat de komst van grote bedrijven naar Amsterdam vooral files oplevert.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht “Grote bedrijven brengen Amsterdam vooral files” (*) ?

2.)
Klopt het dat u VAN mening bent dat de komst van grote bedrijven als Philips naar de hoofdstad geen nieuwe arbeidsplaatsen oplevert aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar alleen files? Zo ja, waarop baseert u deze uitspraak?

3.)
Realiseert u zich dat de komst van dergelijke grote bedrijven wel degelijk nieuwe arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt oplevert, bijvoorbeeld in sectoren als de catering, schoonmaak of beveiliging?

4.)
Wat is er bovendien mis mee als grote bedrijven wel banen creëren voor hooggekwalificeerd personeel?

5.)
Deelt u de mening dat het de taak is van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om iedere ontwikkeling die de groei van de welvaart en werkgelegenheid bevordert krachtig te stimuleren? Zo ja, hoe is dit dan te rijmen met uw uitspraken en bent u bereid om die terug te nemen?

6.)
Komt uw visie op het vestigingsplaatsbeleid overeen met die van de minister van Economische Zaken? Zo neen, kan het kabinet alstublieft eens met één mond spreken?

(*) De Telegraaf, 19 maart 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2450 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties