Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van BZK over de oprichting van een Rijkssubsidiefabriek

1)
Bent u bekend met uw beantwoording op Kamervragen aan de ministers van BZK, EZ, SZW, OCW en LNV over de oprichting van een Rijkssubsidiefabriek (*)?

2)
Kunt u alsnog een antwoord geven op de vraag hoeveel subsidie er werd besteed in de jaren 2004 t/m 2007 in relatie tot de 17,5 miljard in 2003? Zo neen, waarom niet?

3)
Kunt u alsnog een compleet overzicht verstrekken van alle circa 500 subsidieregelingen uit 2007 omdat zo’n compleet overzicht niet op de derde woensdag in mei aangeboden wordt? Zo neen, waarom niet?

4)
Wanneer over elke individuele subsidie verantwoording wordt afgelegd volgens de voorwaarden die in de regeling of beschikking zelf gesteld zijn en wanneer dat bepalend is voor terugvordering, hoe vaak kwam het in 2007 dan voor dat er niet aan de voorwaarden in de regeling of beschikking werd voldaan? Hoe vaak is er daadwerkelijk overgegaan tot terugvordering van onterecht verstrekte subsidies? Kunt u daar een overzicht van geven? Zo neen, waarom niet?

5)
Kunt u alsnog een antwoord geven op de vraag of u met zekerheid kunt stellen dat er geen sprak is van dubbele petten, dwarsverbanden en vriendjespolitiek tussen medewerkers van de subsidieverstrekkende ministeries en subsidieontvangende organisaties? Hoe gaat u bewerkstellingen dat dwarsverbanden, dubbele petten en vriendjespolitiek effectief worden bestreden, dat er een bedrijfscultuur ontstaat waarin dit not done is en hierop wordt gecontroleerd?

(*) Antwoord op Kamervragen over de voorgenomen oprichting van een rijkssubsidiefabriek, nr. 2070811060

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3950 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties