Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over vier bestuurders van een islamitische thuiszorginstelling die zijn opgepakt wegens miljoenenfraude.

1)
Bent u bekend met de berichtgeving (*) over miljoenenfraude bij een islamitische thuiszorginstelling?

2)
Hoe heeft het kennelijk zo gemakkelijk kunnen gebeuren dat de bestuurders van een islamitische thuiszorginstelling op zo’n grootschalige wijze miljoenen euro’s in eigen zak konden steken?

3)
Hoe gaat u bewerkstelligen dat wanneer de fraude vaststaat elke eurocent teruggevorderd wordt?

4)
Deelt u de mening dat in geval van een dubbele nationaliteit deze bestuurders gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden? Zo neen, waarom niet?

4)
Deelt u de mening dat frauderende bestuurders nooit meer in het bestuur van een zorginstelling plaats mogen nemen? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstellingen? Zo neen, waarom niet?

5)
Deelt u de mening dat, gezien het feit dat het meestal cliënten betrof die slecht Nederlands spreken, dat feit de overheid miljoenen heeft gekost? Zo neen, waarom niet?

6)
Zo ja (vraag 5), deelt u de mening dat deze cliënten een bijdrage moeten leveren aan het verlies dat geleden is omdat er tegelijkertijd  chronisch zieken en gehandicapten zijn van wie door krappe budgetten de zorg afgeknepen wordt?

7)
Kunt u uitsluiten dat cliënten van deze zorginstelling participeerden in deze miljoenenfraude? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?


(*)
Thuiszorgbestuurders vast voor miljoenenoplichting, Elsevier.nl, 25-03-08
Vier aanhoudingen wegens zorgfraude, teletekst pag. 104, 25-03-08
Bestuurders zorginstellingen moslims opgepakt, Elsevier.nl, 25-03-08

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5690 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties