Nederland weer van ons

Massa-immigratie grootste vergissing uit de geschiedenis, zegt Nederland
De Partij voor de Vrijheid heeft met voldoening gereageerd op het nieuws dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking de massa-immigratie ziet als de grootste vergissing uit de geschiedenis. PVV- kamerlid Sietse Fritsma: “Alleen de elite is nog enthousiast over het multiculturalisme. Het volk heeft hier definitief afscheid van genomen”

De PVV ziet zich met het nieuws ook gesterkt in de mening dat er snel een parlementaire enquête moet komen over het desastreuze immigratiebeleid. Er moet immers antwoord komen op de vraag wie verantwoordelijk zijn voor de immigratieramp die Nederland heeft getroffen!

Ook vindt 56% van de Nederlanders de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit. Dit bewijst opnieuw dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking negatief tegenover de islamisering van Nederland staat.

Het is kortom de hoogste tijd om de gemaakte fouten te herstellen. Dat betekent een ander beleid op het gebied van immigratie en islam.

Ten slotte moet het kabinet ons voorrekenen hoeveel de massa-immigratie ons gekost heeft, aldus Sietse Fritsma, immigratie-woordvoerder van de PVV in de Tweede Kamer.


Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van Justitie over de mening van meer dan de helft van de Nederlanders dat het toelaten van grote groepen immigranten de grootste vergissing uit de vaderlandse geschiedenis is.

26 maart 2008

1.) 
Heeft u kennis genomen van het bericht “immigranten toelaten grootste vergissing ooit”?*

2.) 
Deelt u de mening van het merendeel van de Nederlanders dat het toelaten van grote groepen immigranten de grootste fout uit de geschiedenis is? Zo ja, wat gaat u doen om de fout te herstellen voor zover dat nog kan? Zo neen, hoe lang sluit u zich nog af van de problemen van de Nederlandse samenleving?


3.) 
Realiseert u zich dat alleen de Nederlandse elite het verschrikkelijke multiculturalisme nog omarmt, en dat de gewone man / vrouw de dagelijkse overlast, straatterreur, criminaliteit en verloedering die veel allochtonen met zich meebrengen spuugzat is?

4.) 
Kunt u aangeven wat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving precies heeft gekost, waarbij alle aspecten (zoals extra druk op sociale voorzieningen, onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, huisvesting etc.) in ogenschouw worden genomen?

5.) 
Maakt u zich, net als het merendeel van de Nederlanders, ook ernstig zorgen over de invloed van de islam op de samenleving? Zo neen, bent u bereid om de Nederlandse bevolking serieus te nemen en de islamisering met kracht tegen te gaan?

6.) 
Bent u bereid de massa-immigratie eindelijk tegen te gaan door in ieder geval een immigratiestop in te stellen voor mensen uit moslimlanden, die ontegenzeggelijk de meeste problemen met zich meebrengen? Zo nee, waarom niet?

Artikel Elsevier.nl

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2510 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties