Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bedreigen van een gemeenteraadslid door het bestuur van de Aya Sofia- moskee.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het bericht “Moskeebestuur bedreigt Amsterdams raadslid”?*

2.) 
Hoe beoordeelt u het dat bedoeld moskeebestuur zich schuldig maakt aan bedreiging en intimidatie om kritiek op hun organisatie te voorkomen?

3.) 
Realiseert u zich dat dit de zoveelste misstand is rond dit moskeebestuur, de overkoepelende extremistische organisatie Milli Görüs en de door deze organisatie beoogde bouw van de Westermoskee?

4.) 
Bent u daarom bereid er zorg voor te dragen dat de Amsterdamse Westermoskee er nimmer komt, en dat u nimmer meer vertegenwoordigers van Milli Görüs als gesprekspartners erkent? Zo neen, waarom niet?

Artikel Volkskrant.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4455 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties