Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over loverboys die zelfs tijdens detentie vrouwen inpalmen:

1.)
Kent u het bericht “gedetineerde meiden in greep loverboys” , waaruit blijkt dat loverboys tijdens hun detentie er nog in slagen om contact te leggen met kwetsbare jonge meisjes die daar voor hun eigen veiligheid zijn geplaatst (1) ?

2.) 
Bent u het met mij eens dat deze contacten volledig onmogelijk moeten worden gemaakt?

3.) 
Bent u bereid om gedetineerde loverboys onder een verzwaard regime met verscherpt toezicht te plaatsen? Zo neen, waarom niet?

4.) 
Bent u bereid om alle post van gedetineerde loverboys continu te laten controleren en bij het geringste vermoeden van onwenselijke loverboypraktijken tegen te houden? Bent u bereid om zo nodig daartoe de wettelijke regelingen m.b.t. detentie aan te scherpen? Zo neen, waarom niet?

(1) De Telegraaf 27 maart 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2690 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties