Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over de groeiende toestroom van asielzoekers en het zonder overleg met de gemeente Gulpen- Wittem opvangen van een deel daarvan.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het bericht “opvangcentra vol door toestroom asielzoekers”?*

2.) 
Hoe verklaart u het dat er dit jaar weer een toename van het aantal asielzoekers is te zien? Houdt u vol dat het generaal pardon geen aanzuigende werking heeft?

3.) 
Waarom heeft u zich laten verassen door deze nieuwe golf asielzoekers, waardoor zonder overleg met omwonenden en een gemeente asielzoekers worden ondergebracht in een bungalowpark? Deelt u de mening dat het onacceptabel is om de inwoners van Gulpen- Wittem op deze wijze voor een voldongen feit te plaatsen? Zo neen, waarom niet?

4.) 
Worden door het COA andere locaties als tijdelijke noodvoorziening aangewezen? Zo ja, waar en wat zijn de kosten van de extra opvang voor de Nederlandse belastingbetaler?

5.) 
Bent u bereid om het asielbeleid zodanig te wijzigen dat Nederland niet langer één van de aantrekkelijkste bestemmingen is voor (vooral) Irakezen en Somaliërs? Zo neen, waarom niet?

*http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/199009/index.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3705 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties