Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over haatzaaiende antisemitische cartoons in de Arabische media:

1.)
Herinnert u zich uw antwoorden op vragen van het Tweede Kamerlid Van der Staaij over haatzaaiende antisemitische cartoons in de Arabische media (1) ?

2.)
Wat heeft u de afgelopen weken al concreet gedaan om uw verontrusting over die cartoons te delen met de autoriteiten van de desbetreffende staten?

3.)
Heeft u deze verontrusting ook gedeeld met de 21 ambassadeurs van Islamstaten bij gelegenheid van uw recente gesprekken met hen over de film Fitna? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat waren  de reacties van de ambassadeurs? Welke toezeggingen hebben zij u gedaan over de aanpak van het haatzaaiende antisemitisme
in hun landen?
     
4.)
Bent u echt van mening dat die haatzaaiende cartoons vallen onder de vrijheid van meningsuiting? Gaarne een toelichting.
  
(1) Uw brief d.d. 1 april 2008 (kenmerk DAM 0169/08)  aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2725 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties