Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Madlener aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het bericht * dat de spitsstroken op de A1 al drie jaar onbenut zijn?

2.) 
Is het bericht juist, dat vanwege bezwaarprocedures door milieuorganisaties deze spitsstroken niet kunnen worden opengesteld?

3.) 
Hoeveel belastinggeld is er totaal geïnvesteerd in deze spitsstroken?

4.) 
Welke totale maatschappelijke schade is er opgetreden door deze juridische procedures?

5.) 
Welke milieuorganisaties zijn betrokken bij deze bezwaarprocedures? Welke van deze milieuorganisaties worden direct of indirect door de overheid gesubsidieerd?

6.) 
Bent u bereid de subsidie voor deze milieuorganisaties te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

* Artikel Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2975 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties