Nederland weer van ons

Voor de Partij voor de Vrijheid is het duidelijk dat de Amsterdamse burgervader Cohen lid is van de linkse kerk en bovendien ook nog eens niet is te vertrouwen. “Het is ongewenst dat een PvdA burgemeester zich bezig heeft gehouden met het vervaardigen van een lesbrief, die erop uit was om Geert Wilders bij de Amsterdamse leerlingen in een kwaad daglicht te stellen. Dat is een staaltje partijpolitiek van de bovenste plank en absoluut ongewenst. Dat Cohen vervolgens zijn eigen wethouder laat vallen, bewijst maar weer eens hoe onbetrouwbaar deze burgemeester is",  stelt PVV-Kamerlid Hero Brinkman.

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1.) 
Heeft u kennis genomen van het artikel (*) “Hoofdrol Cohen in lesbriefrel“?

2.) 
Deelt u de mening dat het absoluut onwenselijk is dat een PvdA burgemeester zich persoonlijk bezig heeft gehouden met het vervaardigen van een lesbrief die Geert Wilders in een kwaad daglicht moest stellen bij Amsterdamse leerlingen? Zo ja, hoe gaat u in het vervolg interventies van partijgekleurde bestuurders bij onderwijszaken voorkomen?

3.) 
Zijn er in het land nog meer partijgekleurde bestuurders actief bij het vervaardigen van lesbrieven of lesboeken om zodoende te zorgen dat leerlingen een subjectief beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld krijgen?

4.) 
Bent u bereid deze slechte burgemeester van Amsterdam, te ontslaan? Zo nee waarom niet?


(*)  Dagblad De Telegraaf, gedateerd 4 april 2008.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2470 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties