Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van OCW.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Vmbo-er rekent op niveau basisschool”? (*)
2.)
Deelt u de mening dat door het ontbreken van heldere eindtermen per leerjaar leerlingen in het basisonderwijs veel te gemakkelijk en zonder het gewenste niveau overgaan naar het volgende leerjaar en uiteindelijk de kans lopen om met een enorme leerachterstand de basisschool te verlaten? Zo ja, bent u bereid om heldere eindtermen per leerjaar in het basisonderwijs op te stellen en het onmogelijk te maken om kinderen die niet aan het gewenste niveau voldoen over te laten gaan?
3.)
Deelt u de mening dat kinderen die het gewenst niveau van de basisschool niet aankunnen niet op een reguliere basisschool moeten blijven zitten, maar naar het speciaal onderwijs moeten worden doorverwezen dat de kinderen een op maat gesneden opleiding kan geven? Zo ja, hoe verklaart u het dan dat er zoveel kinderen met enorme achterstanden, soms zelf meer dan twee jaar, de basisschool verlaten en vervolgens vrij kansloos aan de laagste stroming binnen het vmbo beginnen?
4.)
Hoe verklaart u het dat de betere mavo-leerling bij spelling het laagste niveau voor het vmbo niet haalt en wat bent u voornemens te gaan doen om het niveau van de spelling op het vmbo te verbeteren?

(*) “Vmbo-er rekent op niveau basisschool”, De Telegraaf, 04 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4695 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties