Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse financiering van haatzaaiend palestijns persbureau:

1.)
Kent u het bericht "Watchdog slams Ma'an's Western funders" * ?

2.)
Sinds wanneer en voor welke jaarlijkse bedragen financiert u het palestijns persbureau Ma'an ?

3.)
Is het u bekend dat dit persbureau in haar berichten in de arabische taal de Palestijn die acht Israelische studenten vermoordde, de zelfmoordterrorist in Dimona, de moordenaars van twee Israelische lifters en de terroristen die onlangs een jongensschool aanvielen met de hoogste islamitische status van "martelaren voor Allah" verheerlijkte? En dat deze aanduiding in de engelstalige berichten van dat persbureau over die terreurdaden niet voorkomt?

4.)
Neemt u afstand van de uitlatingen van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Palestijnse autoriteit in Ramallah, dat het gebruik van dergelijke terreur verheerlijkende terminologie "niet opzettelijk" is gebeurd? Zo neen, waarom niet? Kunt u dan ook uitleggen hoe terreur verheerlijkende terminologie "niet opzettelijk" gebezigd kan worden?

5.)
Bent u bereid de subsidiëring van het persbureau onmiddellijk te staken en de toegekende bedragen terug te vorderen? Zo neen, waarom niet? En bent u dan bereid om ten minste aan het persbureau het ultimatum te stellen, dat de subsidiëring wordt gestaakt en teruggevorderd bij de eerstvolgende keer dat het persbureau een bericht in omloop brengt waarin haat wordt gezaaid, terreur wordt verheerlijkt of het bestaansrecht van Israël wordt ontkend? Zo neen, waarom niet?

* Link naar het bericht "Watchdog slams Ma'an's Western funders" 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4500 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties