Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Europese Zaken over EU subsidies voor NGO's* die Israël belasteren en belagen:

1.)
Kent u het rapport "Europe's Hidden Hand" *  ?

2.)
Hoe beoordeelt u het dat NGO's die Israël belasteren en belagen, voor hun projecten tientallen miljoenen Euro's aan subsidies hebben ontvangen van de EU? Subsidieert Nederland ook rechtstreeks activiteiten van die NGO's ?

3.)
Hoe beoordeelt u het dat die NGO's met hun haatzaaiende uitlatingen, hun oproepen tot boycot van Israël, tot het terugtrekken van investeringen uit Israël, tot het instellen van sancties tegen Israël en het uitspreken van steun voor de eliminering van Israël actief in gaan tegen het officiële beleid van de EU en van Nederland inzake Israël?

4.)
Bent u het met mij eens dat er geen cent EU-geld en in ieder geval geen cent van de Nederlandse belastingbetaler toe mag gaan naar dergelijke NGO's ? Zo neen, waarom niet?

5.)
Klopt het dat de wijze waarop de EU-subsidies voor dergelijke NGO's  worden toegekend, volstrekt niet transparant is, dat daarbij EU-ambtenaren een vrijwel onbeperkte beleidsvrijheid hebben en dat daarover geen verantwoording wordt afgelegd?

6.)
Bent u bereid om met uw Europese collega's op korte termijn te overleggen over:
a. het stopzetten en terugvorderen van Europese subsidies voor alle projecten van die NGO's ?
b. het inzichtelijker maken van de procedures en het beleid inzake het toekennen van subsidies aan NGO's door de EU? Zo neen, waarom niet? 
 

* niet-gouvernementele organisatie (NGO)
 
* Rapport "Europe's Hidden Hand" 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4120 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties