Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over te lage straffen voor kinderporno:

1.)

Bent u op de hoogte van het bericht* “Straffen kinderporno blijven te laag”?

2.)
Bent u met mij van mening dat kinderporno uiterst verwerpelijk is en dat daarom volstrekt onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is dat bezitters en/of makers van kinderporno er nog steeds met een werkstraf vanaf komen? Zo neen, hoezo niet?

3.)
Deelt u mijn mening dat het voor de bestraffing  niet ter zake behoort te doen of een bezitter en/of maker van kinderporno als gevolg van zijn daden wellicht zijn baan verliest of met andere tegenvallers wordt geconfronteerd? Graag een toelichting van de minister.

4.)
Klopt het dat  het uitgangspunt van de recente richtlijn van het Openbaar Ministerie, die stelt dat inzake kinderporno een werkstraf niet gepast is, door de rechters systematisch in de wind wordt geslagen?

5.)
Leidt dit u ook tot de conclusie, dat als rechters systematisch gevoelens in de samenleving omtrent strafmaat en –soort negeren, het tijd wordt dat de wetgever vastlegt dat oplegging van een bepaalde minimum gevangenisstraf verplicht wordt voor gevallen van kinderporno? Zo neen, waarom niet?


* Artikel Algemeen Dagblad , 5 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2835 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties