feed-image RSS

Nederland weer van ons

Voorzitter,
Er kunnen honderd ambtelijke werkgroepen in het leven geroepen worden om 20% (dus zo’n 12 miljard euro) op de zorg te gaan bezuinigen, de Partij voor de Vrijheid accepteert geen enkele bezuiniging op de zorg, de AWBZ, de mensen die werken in de zorg en de premiebetalers, nee, er moet juist geld bij. Daarom maken we 1 miljard extra vrij voor de zorg in onze tegenbegroting.

De PVV heeft met zorg kennis genomen van de stortvloed aan wetsvoorstellen die rond Prinsjesdag zijn ingediend. Daarin worden zeer veel ingrijpende maatregelen voorgesteld. De PVV is van mening dat de enorme omvang en de grote tijdsdruk een zorgvuldige parlementaire behandeling haast onmogelijk maakt. En daarmee ook de implementatietijd voor burgers, bedrijven en de belastingdienst.

Om te beginnen wil ik in deze tweede termijn over ‘governance’ voorstellen vaker over dit onderwerp te spreken, maar in het vervolg de rare Engelse term ‘governance’ te vervangen door het Nederlandse ‘bestuur’. Professor Smalhout had gelijk.  Dit soort interessanterige nieuwe termen is voor de duidelijkheid niet nodig, en kan slechts dienen de valse indruk te wekken dat gesproken wordt over iets heel ingewikkelds en specifieks, terwijl we het gewoon hebben over het bestuur in de zorgsector.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3535 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties