Nederland weer van ons

Inbreng Fleur Agema - spoeddebat kraamzorg:
De kraamtijd kunnen moeder en kind niet overdoen. Terwijl de regering in haar wittebroodsweken mooie beloftes deed voor juist meer uren kraamzorg mogen we nu hopen dat een kraamvrouw na de bevalling nog het wettelijke minimum van 24 uren kraamzorg krijgt en niet de door de regering beloofde 49.

De zoveelste belofte die de regering breekt.

Of er nu tijdelijk schoonmakers of tijdelijk oud-kraamverzorgenden worden opgeroepen of dat je tijdelijk de kraamverzorgende mag kiezen die je zelf wil (zou toch altijd zo moeten zijn) of dat verloskundigen moeten bijspringen bij de kraamzorg, het lost natuurlijk niet de problemen op.

Ook hier sloopte de aanbesteding een mooi beroep. Door een inschrijving met een maximumtarief (zonder minimumtarief) te introduceren waaruit ook de opleidingen betaalt moesten worden is het logisch dat de opleidingen het onderspit delfden en weldra ontstond er een tekort aan kraamverzorgenden. Van 12.000 kraamverzorgenden naar 9.000 en nu 1.000 vacatures. Uw voorganger Hoogervorst stelde dat de arbeidsmarktproblematiek in de kraamzorg weerbarstig is en de verantwoordelijkheid voor opleiden bij het veld ligt. Maar wie bedacht die kraamzorgveilig? De politiek.*

Hierdoor ontstond een voortdurende schommeling in het aantal kraamverzorgenden en voortdurende onrust terwijl de minister in zijn schriftelijke beantwoording afgelopen november terecht nog stelde dat in de praktijk is gebleken dat meer uren kraamzorg van belang zijn voor de rust in het kraamgezin. In dat geval, minister u bent een onruststoker!

Vindt de minister dat de regering een blunder heeft begaan door de onderbestedingen op het gebied van de kraamzorg in 2005 (37 miljoen) en 2006 (52 miljoen) aan de algemene begroting te laten vervallen en was, als dat niet was gebeurd het tekort er nu niet geweest?

En nu de meevaller van 52 miljoen meevaller op kraamzorg en verloskunde van 52 miljoen die we lezen in de Verantwoording over 2007. (BKZ p.104) Bent u nu zo verstandig dit bedrag voor deze dames die door weer en wind hun prachtige werk doen veilig te stellen? En bent u bereid de scheefstand in de prestatie die de verloskundigen al jaren moeten leveren te verhelpen? (120 bevallingen per jaar voor een normpraktijk terwijl gerekend in uren 90 bevallingen de norm zou moeten zijn)


2e termijn
Ik dank de minister voor zijn toezegging om de onderbesteding van 52 miljoen euro uit 2007 in te zetten om meer kraamverzorgenden op te leiden. Mijn voorgenomen motie op dat punt is daarom overbodig.
Toch deugen er twee dingen in dit debat niet. Ten eerste dat de schuld voor het tekort aan kraamverzorgenden bij het veld ligt. Dit klopt niet. In de eerste plaats omdat de politiek de kraamzorgveiling bedacht en ten tweede omdat u de onderbestedingen uit 2005 (37 miljoen) en 2006 (52 miljoen) aan de algemene middelen liet vervallen.
Het tweede punt dat niet deugt, ligt in het feit dat de regering haar belofte uit het coalitieakkoord – een uitbreiding van het gemiddeld aantal kraamuren van 44 naar 49 uur – moet waarmaken en niet mag accepteren dat er ook maar één uur minder geleverd wordt. Ook niet in piekperiodes. Daarom de volgende motie.


* Overcapaciteit leidt tot lager inschrijven en minder opleiden. Het gevolg is minder capaciteit. Wordt er dan hoger ingeschreven waarna er weer meer wordt opgeleid? Wellicht, maar hoger inschrijven geeft minder kansen in de veiling en om nieuwe krachten op te leiden daar gaat weer een periode overheen waardoor je dus een langere periode een ongewenste krapte hebt zoals nu het geval is.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties