Nederland weer van ons

Inbreng Hero Brinkman - plenair debat:

Voorzitter, 

Omdat het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) in januari 2008 is afgelast, hebben de voorzitters van de commissie NAAZ van de Eerste en Tweede Kamer een bezoek gebracht aan de Antillen ter voorbereiding van het volgende POK. Ik heb sterk de behoefte eens kort te bezien hoe dat toen gegaan is en waarom dat overleg met de Antillen is geweest en is uitgemond in deze uitbreiding van het reglement.

Schurkeneilanden, een grotendeels corrupt boevennest, incompetente politici met lange tenen. Dit zijn de benamingen die ik, namens de PVV, heb genoemd voor onze Antillen en daar staat de PVV nog steeds volledig achter. Wij hebben de eilanden op sinterklaasavond vorig jaar een prachtig kado gegeven door ze op internet te koop aan te bieden, echter niemand heeft een bod uitgebracht. Dat begrijp ik, want de bestuurders van deze prachtige eilanden geven meer geld uit dan er binnen komt en de Antillen zijn daarmee feitelijk failliet.

Voorzitter,

Dit is een trieste dag voor ons trotse parlement. Het Reglement van Orde van onze Tweede Kamer wordt gewijzigd, omdat de politici van deze schurkeneilanden anders niet bij ons op bezoek komen. Voorzitter, dit is zwichten voor chantage. Bij een soortgelijk bezoek werd het Nederlandse parlement reeds in januari dit jaar op een verschrikkelijke grove manier beledigd. De Staten hadden mij een brief gestuurd, waarbij zij mij de toegang tot het statengebouw zouden ontzeggen, indien ik niet publiekelijk mijn verontschuldigingen zou aanbieden. In Nederland heb ik via de pers aangegeven deze verontschuldigingen niet aan te bieden. Deze berichtgeving is ook duidelijk en helder op de Antillen terecht gekomen. De voorzitter van onze commissie de heer Van Beek heeft nog contact gehad voor vertrek van de commissie, met de voorzitter van de Staten van Antillen, de heer Atacho en van hem te horen gekregen dat we welkom waren en dat het parlementair overleg koninkrijksrelaties, het POK doorgang zou vinden. Derhalve is toen de hele delegatie vertrokken naar de Antillen in de beleving dat het POK doorgang zou vinden. Verbazing was er dan ook bij mij dat bij het bezoek aan de eilandsraad van Sint Maarten, deze Raad mij ook opnieuw om excuses vroeg. Deze excuses heb ik natuurlijk opnieuw geweigerd. De eilandsraad stapte vervolgens op en liep de zaal uit, daarmee mijn stelling van incompetente bestuurders met lange tenen direct bevestigend.

Vervolgens gingen de Staten zich er opnieuw mee bemoeien en kwam er een motie waarbij men mij de toegang tot het Statengebouw werd ontzegd, zelfs onder dreiging van de sterke arm. Voorzitter gekker moest het natuurlijk niet worden. Een volksvertegenwoordiger de toegang te ontzeggen, omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Nog wel een volksvertegenwoordiger van een land waarvan de Antillen jaarlijks honderden miljoenen euro’s krijgt. Het hele POK liep vervolgens in de soep en onze delegatie droop af. 

Voorzitter,

Vervolgens heeft de voorzitter van onze commissie NAAZ de heer Van Beek het onzalige idee opgevat om samen met de voorzitter van de commissie NAAZ van de Eerste Kamer, mevrouw Linthorst naar de Antillen af te reizen, teneinde het volgende POK die in de maand juni wordt gehouden, voor te bereiden. Ik vond en vind dat een onzinnig idee. Zoiets had in mijn beleving makkelijk per email, videoconferencing of middels andere communicatie gekund, maar helaas de heer Van Beek vond het beslist nodig vele duizenden euro’s belastinggeld te verknallen door toch een week naar de Antillen af te reizen teneinde daar de Antillianen te masseren en zoete broodjes te bakken. Want tenslotte het volgende POK moest volgens Van Beek absoluut doorgang vinden.

Voorzitter,

ik heb mevrouw Linthorst beloofd niet meer publiekelijk te suggereren dat het een mooi vakantieweekje moet zijn geweest in een prettig 5 sterren hotel, mooi weer onder de palmen met een pina colada aan het strand. Ik heb begrepen en geloof dit ook dat zij beiden inderdaad hard hebben gewerkt, veel hebben besproken met de Antillianen en veel hebben vergaderd. Triest.. In en in triest is dan ook het resultaat waar deze twee volksvertegenwoordigers mee naar huis zijn gekomen. Zij hebben de Antillianen, die zich als een stelletje blèrende kinderen hebben opgesteld, hun zin gegeven. De Antillianen wilden strengere regels voor het POK en hebben dit gekregen. Iedereen weet dat je blèrende kinderen nooit hun zin moeten geven. Helaas deze PvdA- en VVD-kamerleden zijn zoals altijd inzake de Antillen, gezwicht voor deze blatende politici. Zij hebben niet alleen beloofd voor te stellen aan de commissie dat het Reglement van Orde van de Tweede kamer van toepassing is, maar ook aangegeven dat ze het hier mee eens waren. Van de PvdA had ik dit natuurlijk wel verwacht. Een dergelijke capitulatie is te verwachten van een partij, waarvan ik ook deze week weer enige mooie voorbeelden heb gezien van draaierij. De PvdA is wat dat betreft de draaimolen van de Tweede Kamer. De VVD is met deze capitulatie echter volkomen door het ijs gezakt. De partij die nog deze week graag een motie wilde meetekenen met mijn fractievoorzitter de heer Wilders. Een motie die de onder islam vuur liggende kunst van Nekschot en Vroeghe wil ondersteunen, door ze in dit kamergebouw te hangen. De VVD die zich druk maakte om dat vrije woord in deze democratie. Diezelfde VVD die dus nu capituleert voor een handjevol blèrende Antillianen en een onofficieel overleg onder zware regels laat vallen, zodat volksvertegenwoordigers de mond kunnen worden gesnoerd. Voorzitter dit is ongehoord en voor de VVD onwaardig. In het Antillen-dossier is de VVD wat dat betreft compleet de weg kwijt. Vele miljarden Nederlands belastinggeld mag er van de VVD naar die schurkeneilanden en als klap op de vuurpijl mag van de VVD dus kennelijk ook nadere eisen gesteld worden aan de vrijheid van meningsuiting.

Ongehoord voorzitter, het Reglement wordt gewijzigd zodat dit van toepassing is op het POK en waarom? De enige reden voor de Antillianen is dat ze hiermee de voorzitter van de commissie kunnen verzoeken de PVV de mond te snoeren op het moment dat de Antillianen zich beledigd voelen. Nu voelen de Antillianen zich nogal snel beledigd, zoals ik al eerder zei; Ze hebben lange tenen. Belangrijker is natuurlijk dat de PVV die zogenaamde beledigende teksten al eerder plenair heeft uitgesproken. Het is derhalve ook onmogelijk dat de voorzitter mij afhamert op het moment dat ik dergelijke taal tijdens het POK opnieuw zou uitspreken. De heer Van Beek heeft mij diverse keren en ook vorige week nog tijdens een procedurevergadering verzekerd dat ik ongehinderd mag zeggen dat de Antillen een grotendeels corrupt boevennest is, dat politici corrupt en incompetent zijn en dat ze lange tenen hebben. Kan de heer Van Beek dit hier publiekelijk bevestigen? Ik vraag dit expliciet voorzitter omdat ik signalen uit de Antillen krijg dat de politici daar toch echt geloven dat indien ik dergelijke uitlatingen doe, zij vruchtbaar een beroep op de voorzitter kunnen doen en de PVV op die manier de mond kunnen snoeren. Indien de Antillianen inderdaad deze beleving hebben en wij hier deze illusie kunnen weghalen, besparen wij de Nederlandse belastingbetaler mogelijk veel geld, want dat bespaart de Antillianen misschien een duur reisje en verblijf in Nederland en kunnen ze beter thuis blijven. Kan de heer Van Beek mij voor de volle honderd procent verzekeren dat ik, namens de PVV deze teksten kan uitspreken en dat de Antillianen dan vervolgens niet gillend van de tafel wegrennen en het POK opnieuw niet doorgaat? Graag een helder antwoord.

Voorzitter,

We hebben het hier over een wijziging van een bijna 200 jaar oud reglement. Regels op grond waarvan de Tweede Kamer haar werkzaamheden verricht. Het is in deze, om precies te zijn 192 jaar, nog nooit voorgekomen dat dit reglement is gewijzigd voor 1 enkel incident door 1 enkel individu, namens 1 fractie. Wat dat betreft zou de PVV zich vereerd moeten voelen. Niets is echter minder waar. De PVV vind dit een blamage en schaamt zich rot voor deze capitulatie. Elke jurist kan ook beamen dat een regel voor 1 incident of 1 geval geen goede regel is. Waarom doen we dit dan toch voorzitter?

Een ander vreemd punt is het feit dat het Reglement enkel geldt voor het gebouw van de Tweede Kamer. Het POK zou je echter overal in het land kunnen houden. Betekent dit dat het POK nooit meer ergens anders dan het Tweede Kamergebouw gehouden kan worden.

Voorzitter,

het POK is een informeel, niet officieel overlegorgaan tussen parlementen van het Koninkrijk, dus van Aruba, de Nederlandse Antillen en Nederland, teneinde het proces van staatkundige vernieuwing te vergemakkelijken. In geen enkele wet of regelgeving is het POK officieel geïnstalleerd. Hoe kunnen we in dat opzicht het nu juridisch gezien ineens in een Reglement van Orde van de Tweede Kamer hebben over een POK hebben. De wet kent dat POK formeel helemaal niet. Dit is echt slechte wetgeving en ik wil een helder antwoord van de heer Van Beek hoe hij verklaart dat in de wijziging het Reglement ineens spreekt over een POK, terwijl nergens in onze Nationale regelgeving dit POK officieel is geïnstalleerd. Dit is in mijn beleving puur onrechtmatig en dat nog wel voor een, voor deze Kamer, buitengewoon belangrijk Reglement, namelijk haar eigen huisregels.


Voorzitter,

Ik had voor het volgende POK 1 enkel agendapunt aangedragen, namelijk corruptie. Mij was beloofd dat dit punt inderdaad op de agenda zou worden geplaatst. Vorige week bleek echter dat dit niet het geval was. Op de agenda komt te staan het punt Good Governance en ik moest mijn agendapunt van corruptie hier onder laten vallen. Buiten het feit dat ik een gruwelijke hekel heb om belangrijke agendapunten in een andere taal te benoemen, want voor je het weet moeten we straks tijdens het POK ook nog Papiaments gaan spreken, geeft de omschrijving Good Governance reden tot discussie. Voorzitter ik heb de definitie van Good Governance erbij gehaald. Er bestaan om precies te zijn 4 soorten definities van Good Governance en van deze 4 is er maar 1 definitie die de reikwijdte van mijn punt corruptie een beetje benadert. Nu dreigt dat het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van toepassing voor het POK wordt verklaard, wil ik helder hebben waar wij het straks over mogen gaan hebben. Ik wil namelijk niet de kans lopen dat de Antillianen vruchtbaar de voorzitter erop wijzen dat ik buiten het agendapunt treedt. Ik wil helder van deze capitulerende voorzitter Van Beek weten of hij hier plenair kan verzekeren dat ik alles over corruptie op de Antillen kan benoemen wat ik wil. Graag een helder antwoord.

Tenslotte voorzitter,

Ik begrijp de houding van dit parlement in deze kwestie absoluut niet. De Antillianen hebben ons als volksvertegenwoordigers, op een schandalige onbeschofte manier behandeld door ons voor niks naar de Antillen te laten komen. Voor niks al dat dure belastinggeld van die hardwerkende Nederlandse burger. Net zoals al dat geld dat we naar de Antillen brengen weggegooid geld is. Onbegrijpelijk dat we niet eerst kijken naar onze problemen in de zorg, waar Nederlandse ouderen kampen met luierdagen en ondervoeding. Onbegrijpelijk dat we het geld niet teruggeven aan de Nederlandse belastingbetaler die er zelf hard voor werkt. Daar moet het geld heen en niet naar de schurkeneilanden, naar de corrupte politici en hun pina coladaatjes.

Voorzitter nog een klein puntje.

Ik heb hier een druk van november 2006 van het Reglement van Orde. De wetswijziging voegt een Paragraaf 3a in en die moet gaan heten Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties. In de laatste editie van dit Reglement staat echter reeds een Paragraaf 3a genoemd en deze heet Gemengde commissies. Ik heb begrepen dat vanaf november 2006 een aantal wijzigingen zijn geweest, maar niet betreffende het reeds genoemde paragraaf 3a getiteld gemengde commissies. Hoe zit dit nu precies?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2285 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties