Nederland weer van ons

Inbreng Fleur Agema - debat embryoselectie: 
NRC NEXT opende gisteren in een artikel met de woorden, ik citeer: “Het gen BRCA veroorzaakt niet bij 100 procent van de draagsters borstkanker. Maar het heeft in families wel voor 100 procent een rampzalig effect”. Het is de spijker op z’n kop. Borstkanker veroorzaakt onbeschrijfelijk veel leed in families. De Partij voor de Vrijheid is voorstander van de uitbreiding van embryoselectie met deze vormen van erfelijke borst- of darmkanker.

Medisch-ethische kwesties liggen gevoelig in dit kabinet. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid leek staatssecretaris Bussemaker het afgelopen jaar bij gevoelige onderwerpen als abortus en euthanasie te laveren tussen PvdA en ChristenUnie. Het leek haar goed af te gaan. Waar ging het mis?

Het kan toch niet zo zijn dat zij het politieke inzicht ontbeert dat deze kwestie gevoelig ligt in het kabinet wanneer zij zich nota bene door deskundigen over dit ethische complexe vraagstuk liet adviseren? Ging er geen alarmbelletje rinkelen toen het enige ziekenhuis dat een vergunning voor deze behandeling heeft ondanks de ruimte binnen de wet de voorbereidingen voor embryoselectie bij erfelijke kanker toch opschortte hangende de politieke besluitvorming? Wat bezielde de staatssecretaris de brief te versturen zonder dat deze is besproken in de ministerraad?

Was het de ‘kans’ die het programma Netwerk haar op 26 mei bood? De uitzending bestond uit een achtergrondreportage met twee jonge vrouwen, waarvan één embryoselectie in België aan het ondergaan was, en vervolgens het interview met Bussemaker. Kortom eerst het leed en dan Bussemaker als reddende engel met het nieuws dat de behandeling voortaan ook in Nederland mogelijk zal zijn. En dat alles werd uitgezonden op de dag dat de brief naar de kamer werd verstuurd.

Er zijn twee opties mogelijk. Of de staatssecretaris heeft de ontstane commotie niet voorzien en heeft dom gehandeld en is dus incompetent. Of ze heeft die wel voorzien en dan is er opzet in het spel. Opzet over de rug van zieke mensen en dan zou het een kwalijke zaak zijn.

Het standpunt van de ChristenUnie is duidelijk. Zij accepteerden de status quo voor deelname aan de regering, maar eigenlijk willen ze de mogelijkheden voor embryoselectie terugdraaien. En het CDA? Bij de grootste partij van ons land is het zoals zo vaak oorverdovend stil.

De PVV wil wel dat er bij nieuwe ontwikkelingen een grensdiscussie plaatsvindt, gezien de huidige escalatie. Wij ondersteunen ouderparen als zij de kans op ernstige en dodelijke ziektes willen uitbannen. Tegelijkertijd zijn mensen met een handicap voor ons zeer welkom in onze samenleving.

Ik sluit af. Liever had ik gezien dat de ChristenUnie haar stem principieel binnen het kabinet zou verheffen op het gebrekkige sociale beleid van dit kabinet en desnoods een kabinetscrisis had veroorzaakt om bijvoorbeeld het feit dat 75.000 mensen wel een “indicatie” hebben voor AWBZ-zorg, voor noodzakelijke en langdurige zorg maar dat niet krijgen omdat dat dezelfde staatssecretaris weinig lijkt te deren.

Het kabinet denkt nog een maandje nodig te hebben om de kwestie glad te strijken, mijn oproep is: Haal uw mooie overlegtafel weer te voorschijn, poets het blad nog een keertje af en ga vanavond niet naar huis voordat u eruit bent. Neem uw verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat de enorme onzekerheid die u over de betrokkenen heeft afgeroepen vandaag nog uit de lucht is.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3100 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties