Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het spoeddebat over de gevolgen van de financiële crisis.

Mevrouw de Voorzitter,

De financiële crisis raakt nu ook de echte economie. Sommige Europese landen zitten al in een recessie en in Nederland staat de economie nu al twee kwartalen stil. Een aantal bedrijven hebben moeite kredieten van banken te krijgen. Het consumentenvertrouwen daalt en daarmee ook de consumptie. Ondernemingen kunnen worden gedwongen mensen te ontslaan en de pensioenen van gewone mensen dreigen niet langer geïndexeerd te worden. De gewone burger is de klos en de vraag is wat het kabinet daaraan gaat doen.

Het kabinet is vooral bezig met miljardeninjecties voor banken en verzekeraars. Vooralsnog heeft dat onze steun, maar een parlementair onderzoek is nodig om definitief te kunnen oordelen wat er goed en fout is gegaan, hoe het zover heeft kunnen komen en welke lessen we kunnen trekken voor de toekomst.

Voorzitter, mijn fractie vindt niettemin dat dit kabinet zich te eenzijdig op de financiële wereld richt en te weinig op de gewone burger.

De PVV stelt het kabinet voor om nu met spoed en urgentie een aantal dingen te doen:

Verlaag de belastingen. Met miljarden. Zowel door de OESO als afgelopen weekend tijdens de G20-top werden landen opgeroepen om ter voorkoming van een recessie hun belastingen zoveel mogelijk te verlagen. Dit is niet de tijd om miljarden uit te geven aan al die linkse hobby’s van dit kabinet. Bezuinig miljarden op ontwikkelingshulp, de Vogelaarwijken, de gratis inburgeringcursussen en ga zo maar door. Geef het kwartje van Kok aan de pomp terug. Geef al die miljarden terug aan de burger, want dat geeft de burger meer koopkracht, het consumentenvertrouwen een impuls en de economie een zet in de goede richting. Richt die belastingverlaging ook voor een deel op ouderen zodat zij worden gecompenseerd voor het mogelijk achterwege blijven van indexatie van hun pensioenen.

Zorg juist nu dat overheidsinvesteringen waarvoor het geld al op de plank ligt snel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur. De spoedwet van verkeersminister Eurlings moet als een haas zo snel door de Kamer en ook worden uitgebreid met grote projecten, wij hebben daar deze week twee amendementen op dat wetsvoorstel toe ingediend.

Deblokkeer het spaarloon zoals een paar jaar eerder al eens is gedaan. Geef mensen de beschikking over hun eigen geld.

Verhoog de nationale hypotheekgarantie zodat mensen eerder een hypotheek krijgen omdat banken minder risico lopen.
 
In de woningbouw kunnen problemen ontstaan. Stimuleer daarom de bouw van huurwoningen door de woningcorporaties. Want dat levert niet alleen woningen op maar ook heel veel banen.

Als daar een reële behoefte toe is, voer een tijdelijke werktijdverkorting in zodat bedrijven die aantoonbaar door de crisis worden geraakt en een aanzienlijke omzetdaling zien niet meteen hun mensen hoeven te ontslaan.

Draai de verlaging van de ontslagvergoeding waartoe de kantonrechters onlangs hebben besloten terug. Een ongelukkiger moment hadden de edelachtbaren niet kunnen kiezen voor dit overigens sowieso erg slechte besluit.

Sluit niet voor een half jaar zoals het kabinet wil, maar voor de komende jaren de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren. En sluit ook de arbeidsmarkt voor Polen.

Laat de lokale lasten niet de pan uit rijzen, limiteer daarom opnieuw de OZB, voorkom het gegraai van gemeenten in de portemonnee van de burger.

Voorzitter, ik rond af. De PVV vindt het van groot belang dat niet alleen banken en verzekeraars maar ook de gewone burger, de gewone man en de gewone vrouw een steuntje in de rug krijgt. Minder uitgeven aan linkse hobby’s en miljarden euro’s terug naar de burger, dat is waar de PVV voor pleit.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2775 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties