Nederland weer van ons

Inbreng van het lid Madlener (PVV) tijdens het plenair debat over de wijziging van de Wet op de huurtoeslag.


Dinsdag 13 Januari 2009 

Eerste termijn
Voorzitter. Ik kan mijn betoog redelijk kort houden. De PVV-fractie steunt de invoeringsdatum, namelijk 1 januari. Er is weliswaar sprake van uitstel, maar de minister gaat toch door en het lijkt ons logischer om die datum als uitgangspunt te nemen dan 1 juli.

De PVV-fractie vreest dat deze vereenvoudiging, het forfaitaire bedrag, ten koste zal gaan van mensen die op dit moment hoge servicekosten hebben. Dat zijn oudere mensen die meer complex wonen: gezamenlijke ruimtes met een biljarttafel enz. Weegt deze maatregel op tegen het nadeel dat er voor die mensen is? Op dit moment moet de PVV-fractie die vraag met nee beantwoorden. Is deze maatregel echt nodig, of kunnen wij ook vereenvoudigen zonder die regeling? Zou de minister die maatregel kunnen schrappen om de mensen met hogere servicekosten niet op nog hogere kosten te jagen? Dan is er nog steeds sprake van een vereenvoudiging, maar dan hebben wij het nadeel eruit gehaald.

Graag wil ik een reactie van de minister op alle amendementen. Daaraan zijn immers ook allerlei nadelen verbonden. Een en ander is best ingewikkeld. 

Tweede termijn
Voorzitter. Er enkele tientjes per maand op achteruitgaan als je een laag inkomen hebt, als je ouder bent en een AOW'tje hebt, is heel fors. Echt heel fors. De PVV wil nadrukkelijk opkomen voor deze mensen en ik ben blij dat de minister zelf inziet dat het eigenlijk niet kan en dat het te forse financiële gevolgen zijn voor kwetsbare groepen als gehandicapten en ouderen. Ik wens de minister er succes bij. Mocht het toch niet lukken, dan zal ik mijn fractie adviseren mee te doen met het amendement dat ingediend wordt om het uit de wet te halen en om misschien later te zien hoe wij alsnog vereenvoudiging kunnen bereiken zonder deze voor de PVV onacceptabele inkomensgevolgen voor deze kwetsbare mensen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3005 gasten

donaties

doneer

Nederland
English