Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het Algemeen Overleg over Beloningsbeleid & Bonussen in de financiële sector d.d. 14 april 2009.

AO Beloningsbeleid & Bonussen in de financiële sector

Voor de PVV is het nog steeds onbegrijpelijk dat er door financiële instellingen nog steeds giga-salarissen en bonussen worden uitgekeerd, terwijl we door hun toedoen nu wereldwijd in een economische crisis zijn beland. Ze moesten zich schamen.

Gebleken is ook dat de herhaaldelijke oproep van deze minister om de lonen en bonussen te matigen, geen soelaas biedt. Er worden nog steeds hoge salarissen en bonussen uitgekeerd. Deze oproep is dan ook zinloos. Zelfregulering werkt niet!

Bijna dagelijks lezen we in de krant dat bankbestuurders het hazenpad kiezen met een dikke bonus als afscheid voor “bewezen diensten”, welnu inderdaad ze zijn bedankt! De heren Van Keulen (SNS), Enthoven (NIBC), Schmittmann (ABN Amro) en Tilmant (ING) kozen allemaal eieren voor hun geld, maar dan wel gouden eieren.

De minister heeft met de financiële sector een Herenakkoord bereikt, waarin ze beloven zich te beteren. Hier worden enkel open deuren gepresenteerd, met als enige doel de maatschappelijke discussie en verontwaardiging te dempen. We zien zaken voorbij komen als:

- De sector belooft plechtig het beloningsbeleid te herzien.
- Beloning moet meer duurzaam, maatschappelijk gedragen en op de lange termijn gericht zijn.
- Bij verliesgevende ondernemingen wordt geen bonus uitgekeerd aan de directie.
- Tijdens de kredietcrisis beloven ze terughoudendheid met variabele beloningen en salarisstijgingen van directie moeten in lijn zijn met het overige personeel.

Voorzitter, het feit dat hierover een Herenakkoord moet worden afgesproken geeft al aan hoe groot de plank voor de hoofden is van deze bestuurders. Het is toch logisch dat als je bedrijf op sterven na dood is, dat je lonen matigt en bonussen schrapt, daarvoor heb je toch geen Herenakkoord nodig; kennelijk dus wel!

Het enige wat concreet is afgesproken is, dat de vertrekbonus (gouden handdruk) niet meer dan 1 jaarsalaris mag bedragen, maar dat wisten we dus al, want staat in de code Tabaksblat. Het werd ook tijd dat dit kwartje eens zou vallen! Daarnaast zien bestuurders van de door overheid gesteunde instellingen af van een bonus over 2009 en bij het senior management zal grote terughoudendheid worden betracht. M.a.w. na 2009 kan het gegraai gewoon weer doorgaan.

Ook de commissie Maas komt met aanbevelingen om de lonen en bonussen te matigen. Beloning moet in een redelijke verhouding staan met andere salarissen. Bonussen mogen niet excessief zijn, mogen het vaste salaris niet overschrijden, mogen alleen bestaan uit geld of aandelen en worden alleen uitgekeerd bij winst. Ook dat lijken mij een open deuren!

De commissie gaat bij bonussen verder dan het Herenakkoord en wil de bonussen limiteren tot maximaal 1 jaarsalaris. Ook wil de commissie de uitbetaling van bonussen over een langere termijn uitsmeren.

Beiden, zowel het Herenakkoord als de commissievoorstellen zijn vormen van zelfregulering, maar de vraag is uiterst onzeker of men zich hieraan houdt. De commissie doet nog een poging door het comply or explain principe te hanteren, maar we hebben gezien bij de code Tabaksblat dat dit niet werkt.

Het is gewoon gigantisch uit de hand gelopen en is dan ook niet meer dan normaal dat de sector hier lessen uit trekt voor de toekomst. Enige zelfreflectie en spijtbetuiging is dan ook op wel het minste.

Voor de PVV heeft de minister gewoon een kans laten liggen om beloningen en bonussen keihard aan te pakken als ruil voor overheidssteun. De minister kwam niet verder dan de bonussen van het bestuur voor 2008 en later 2009 op nul te zetten, maar de rest ging gewoon door. Tilmant toucheerde een gouden handdruk van 1,35 miljoen daags nadat de risico’s van de Alt-A portefeuille door de staat werden overgenomen voor € 22 miljard!

De PVV wil daarom veel meer daadkracht van de minister; neem een voorbeeld aan Obama of Sarkozy. Een onderneming die met belastinggeld wordt overeind gehouden dient per direct onder curatele te worden gesteld op het gebied van beloningen en bonussen. Met andere woorden kies je voor overheidssteun, dan kies je ook voor een versoberd beloningsbeleid.
Iemand in de Schuldsanering kan ook geen Ferrari bestellen.

De PVV wil daarom de volgende wettelijke maatregelen voor ondernemingen aan het overheidsinfuus voor de duur dat steun noodzakelijk is:

- bevriezen van alle salarissen
- alle bonussen gaan op nul
- maximale vaste salaris is Balkenende norm (€ 181.000)
- voor variabele beloningen geldt een 100% belastingtarief;
- ook welkomst- en vertrekbonussen (gouden handdruk) gaan op nul

De PVV vindt het niet meer dan normaal als van belastingbetalers een groot offer wordt gevraagd om een onderneming (incl. personeel) te redden, dat van het zittende personeel en management ook een offer wordt gevraagd. En als je dat niet bevalt, om met de woorden van Zalm te spreken, dan is er geen plaats meer voor jou bij deze onderneming.

De PVV wil daarom een ook een VAO aanvragen om de minister met een motie net dat zetje te geven dat hij nodig heeft om meer daadkracht te tonen. De PVV kan het namelijk niet meer aanzien hoe machteloos de minister moet toezien dat miljoenen aan bonussen worden uitgekeerd door banken die hij met miljarden aan belastinggeld heeft geholpen.

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3045 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties