Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het Algemeen Overleg Onvolledige AOW d.d. 16 april 2009.

Kabinet faciliteert immigranten met onvolledige AOW  
De cijfers spreken boekdelen. Het aantal onvolledige AOW uitkeringen verdriedubbelde de afgelopen 20 jaar. Het gaat om maar liefst 464.000 gevallen (17%). Dit allemaal dankzij de grootscheepse immigratiegolf die nog steeds doorgaat. Er wordt gesteld dat immigranten die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen er niets aan kunnen doen dat zij geen volledige AOW hebben kunnen opbouwen, maar voorzitter is dat wel zo.

Iemand die van zijn 15de tot zijn 65ste in Nederland woont, heeft natuurlijk veel meer AOW premie afgedragen dan iemand die pas veel later naar Nederland is dekomen. De vraag is waarom heeft de immigrant zich niet ingekocht. Kennelijk heeft hij/zij zich erbij neergelegd, later geen volledige AOW te krijgen, want anders was hij wel gaan sparen om dit AOW-hiaat te dichten.

Maar nog veel belangrijker, waarom zou hij proberen dit gat te dichten als hij toch recht heeft op een aanvulling uit de WWB tot aan het sociaal minimum. De PVV wil daarom elke immigrant verplichten om zelf te sparen om dit AOW-gat te vullen (in ieder geval tot aan het sociaal minimum), zodat in de toekomst geen aanspraak hoeft te worden gemaakt op deze WWB 65+ regeling. Ook geldt dat de inkoop veel te vrijblijvend, te complex, maar ook veel te kostbaar is. Deze inkoopregeling moet eenvoudig, toegankelijk en betaalbaar zijn. Kan de staatssecretaris hiernaar kijken? Want daar schuilt wat de PVV betreft het echte probleem.

En nu is deze staatssecretaris zelfs van plan de persoon met een AOW-gat zo te faciliteren dat deze de pijn van een aanvulling uit de WWB nauwelijks nog voelt. De cliëntenraad (CR) pleit zelfs voor een andere naam: Inkomensregeling AOW.

De PVV was het ook niet eens met de verruiming van het verblijf in het buitenland met behoud van de aanvullende WWB. Met je AOW mag je gaan en staan waar je wilt, maar niet met de aanvulling. Deze is namelijk speciaal bedoeld voor het verblijf in Nederland om niet onder het sociaal minimum te hoeven leven en niet in ander veelal veel goedkoper land. De PVV wil daarom de WWB aanvulling stopzetten, in ieder geval voor de tijd dat gepensioneerde in het buitenland verblijft.

Ook wil de staatsecretaris de SVB opzadelen met de gehele uitvoering van de WWB 65+ regeling, wel zo makkelijk. Maar voor wie! De SVB krijgt er opeens een gigantische taak bij en ik hoor de minister niet over kosten en handhaving. Wat betekent dit voor de uitvoeringskosten van de SVB, wie controleert op fraude op verblijf in het buitenland en hoeveel wordt er op het gemeentefonds gekort. Wat kost deze 1-loket gedachte de gemeenschap wel weer niet! Gaarne een duidelijke doorrekening.

Tenslotte wil de PVV weten hoe het zit met de vermogenstoets, partnertoets, aanvullend pensioen in relatie tot het recht op aanvullende WWB. Ook vragen we ons hoe en wie controleert op inkomsten uit arbeid of huur en op bezit van onroerend goed in het buitenland.

De eigen verantwoordelijkheid voor het aanvullen van de AOW tot een acceptabel niveau wordt door deze PvdA-staatssecretaris volledig genegeerd.

Wederom wordt laksheid en onwil beloond met een dikke aanvulling uit de bijstand zonder één centje pijn.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3395 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties