Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het plenaire debat Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen d.d. 27 mei 2009.

Fiscaal stimuleringspakket: Kabinet wedt op verkeerde paard!

Eerste Termijn
We bespreken vandaag een lappendeken. Enerzijds wordt het depotstelsel geïntroduceerd, en anderzijds worden er enkele technische onvolkomenheden ingefietst. Daarnaast wordt de wetgeving uitgebreid met enkele fiscale en ad -hoc maatregelen. Uiteindelijk is het een ratjetoe geworden van onsamenhangende maatregelen en correcties. Dit soort wetgeving verdient geen schoonheidsprijs en ik ben het dan ook helemaal met de Raad van State eens dat dit soort broddelwerk eigenlijk in de shredder thuishoort. Na drie naamswijzigingen en 6 nota’s van wijzigingen zullen we het vandaag met het oog op de voortgang en urgentie toch maar bespreken, zij het met tegenzin.

Vliegtaks
Ik hoor het de staatssecretaris nog zeggen. De vliegtaks is goed voor de schatkist en goed voor het milieu, daarmee alle kritiek en waarschuwingen van tafel vegend. Niets bleek minder waar. Sterker nog de fiscale maatregel heeft bijna onze hele luchtvaartsector inclusief onze nationale luchthaven om zeep geholpen. De PVV is daarom blij met het voortslepend inzicht van het kabinet om deze abjecte belastingmaatregel terug te draaien. Dit is daarom geen stimuleringsmaatregel, maar het ordinair terugdraaien van een fout besluit. Foutje, bedankt is dus meer op zijn plaats. Wanneer ziet de Staatssecretaris met de verpakkingsbelasting het licht. Wellicht ook een foutje, bedankt maatregel. Wat mij wel bevreemd is dat er voorwaarden aan het herstellen van deze fout zijn verbonden, en wel dat Schiphol dit jaar 44 miljoen moet bezuinigen en 10 tot 25% van zijn personeel moet afvloeien. En dat in deze tijd van massawerkeloosheid. Moet de voorwaarde niet zijn: behoud van werkgelegenheid?!

Speur – en ontwikkelingswerk (S&O)
In het kader van de economische crisis zet het kabinet in op het stimuleren van speur en ontwikkelingswerk door de afdrachtvermindering van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva) te verruimen. Dit betekent in de praktijk een lastenverlichting en dus een liquiditeitsverruiming voor ondernemers. Van deze maatregel profiteren alleen bedrijven die reeds S&O medewerkers in dienst hebben en reeds voor een deel van de IB en premies worden gecompenseerd. Waarom is gekozen voor deze intensivering? Zijn er signalen dat de Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) in zijn huidige vorm niet ruimhartig genoeg was. Zijn bedrijven met S&O personeel extra in de problemen als gevolg van de economische crisis? Als het doel liquiditeitsverruiming is, waarom wordt dit dan niet gegund aan alle bedrijven i.p.v. die bedrijven die reeds gecompenseerd worden voor S&O? Kan de Staatssecretaris concreet aangeven welk economisch effect hij denkt te bereiken met deze maatregel die de belastingbetaler toch € 300 mln kost? Hoeveel kost de WBSO de schatkist jaarlijks en wat is het effect van deze regeling?

Wordt een project of een functie beoordeelt als S&O. Hoe wordt misbruik en fraude van deze regeling voorkomen? Waarom worden ZZP-ers en IB-ondernemers (zonder personeel) buitengesloten? Nu worden alleen grote winstgevende bedrijven gefaciliteerd, terwijl het vaak de éénpitters zijn die innoveren op hun zolderkamer.

De PVV gelooft niet in het stimuleren van innovatie met een grote zak met geld. Subsidies werken eerder averechts. Innovatie ontstaat vanuit een bepaalde noodzaak tot veranderen en subsidies ondermijnen deze noodzaak eerder dan dat ze hem versterken. Kan de Staatssecretaris mij van het tegendeel overtuigen het liefst met harde cijfers? Energie-investeringsaftrek huurwoningen. Deze regeling is bedoeld om enerzijds het woningbestand energiezuiniger te maken en anderzijds om extra werkgelegenheid te creëren. Hiervoor wordt 320 miljoen aan belastinggeld uitgetrokken. De PVV vraagt zich echter wel af waarom alleen bedrijfsmatige verhuurders in aanmerking komen? Waarom worden woningcorporaties, met al hun miljarden, niet gewoon aangesproken op hun verantwoordelijkheid om woningen in voldoende mate te isoleren. Is het nu echt nodig om juist deze groep te gaan subsidiëren. De PVV had liever gezien dat de eigen woningbezitters zouden zijn betrokken in deze maatregel. Ook is onduidelijk wat het verwachte effect is van deze maatregel. Hoeveel banen worden hiermee veiliggesteld, hoeveel bedrijven worden hiermee gered? Waarom is niet gekozen voor een tijdelijke BTW verlaging van 6% op onderhoud en isolatie van woningen. Was deze maatregel niet veel effectiever geweest t.a.v. werkgelegenheid?

De PVV vindt het een gemiste kans dat dit kabinet gekozen heeft voor symbool maatregelen die eigenlijk geen zoden aan de dijk zetten. De grootste problemen die we thans ondervinden zijn in het kort:

- kredietverlening stagneert
- grote vraaguitval bij bedrijven
- woningverkopen zijn op slot

Het kabinet laat deze echte problemen links liggen en focust op innovatie en duurzaamheid, maar daar zit het probleem niet. Ook probeert het kabinet investeringen aan te wakkeren, maar vergeet dat het laatste waar bedrijven nu aan denken is investeren. Bedrijven proberen hun hoofd boven water te houden en smeken om omzet en kredieten, hoe aantrekkelijk je investeren ook maakt.

Ik heb het zo vaak gezegd; dit kabinet wedt op het verkeerde paard. Wat we nu nodig hebben is koopkracht. Door te snijden in de linkse hobby’s van dit kabinet kunnen de belastingen rigoureus worden verlaagd. Dit geeft koopkracht, vertrouwen in de toekomst, economische groei en werkgelegenheid. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat de kredietverlening en de woningmarkt weer wordt vlot getrokken.
 
Dit kabinet negeert de echte problemen en ik ben bang dat de economische crisis wel eens heel lang zou kunnen duren………….

Tweede termijn
De Staatssecretaris stelt dat Schiphol zijn luchthaventarief verlaagt met 10,3% als gevolg van een kostenreductie van 44 miljoen, maar hoeveel mensen verliezen hierdoor hun baan en wat kost dit de Staat wek niet?

De PVV is blij met de toezegging van de Staatssecretaris om de BTW voor onderhoud en isolatie op woonhuizen te verlagen, maar is de crisis niet te erg om hiermee te wachten tot 2010. Kan de Staatssecretaris deze maatregel bespoedigen? Ook stelt de Staatssecretaris dat 9 maatregelen zijn genomen om de woningmarkt vlot te trekken, maar hij doet niets aan de stimulering van de woningverkopen. Wat kunnen we nog verwachten? Zelfs de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie is een probleem!

Is de Staatssecretaris het met mij eens dat ook eens kritisch gekeken moet worden naar de verpakkingsbelasting. Ook hier geldt dat het milieueffect nihil is en het jaagt enkel de bedrijven op kosten en extra administratieve lasten.

De PVV gelooft niet in de WBSO. Als mensen hun baan dreigen te verliezen doordat de loonbelasting te hoog is, dan moeten we de loonbelasting verlagen voor iedereen en niet alleen voor een selecte groep kenniswerkers. De Staatssecretaris pompt 300 miljoen extra subsidie in deze groep, maar heeft geen idee wat het effect is van deze maatregel.

De PVV vindt woningisolatie prima, daar het lastenverlichting betekent voor huishoudens, maar als dit betekent dat de energiebelasting omhoog moet, kunnen we dit niet tolereren. Ook vraagt de PVV zich af of woningcorporaties met 320 miljoen moeten worden gestimuleerd om woningen te isoleren. Dit kunnen ze makkelijk zelf betalen.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3205 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties