Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het verantwoordingsdebat 2009. De inbreng is ook op Youtube te vinden. Klik hier voor deel 1, 2, 3, 4 en 5.

Ze was verkracht, maar ze was niet kwaad. De journaliste die op zoek ging naar de Taliban in Afghanistan zag haar nieuwsgierigheid omgezet in een wrede, meervoudige, verkrachting. Maar waar dat bij anderen leidt tot woede of verdriet, toont deze journaliste vooral begrip. Ze zegt: “er was ook respect voor mij”. En ze kreeg nog thee met koekjes ook.
 
Vz, ik begin met deze gebeurtenis, omdat hij tekenend is voor het morele verval van onze elite.  Die is  zo verblind door haar eigen ideologie dat het bereid is weg te kijken voor de waarheid. Verkrachting? Nou, ik wil nuances aanbrengen in het verhaal, zegt de linkse journaliste. De Taliban bestaat heus niet uit monsters. Liever de werkelijkheid ontkennen dan hem onder ogen zien. 

Onze elite, of het nou gaat om politici, journalisten, rechters, subsidieslurpers of ambtenaren, is volledig de weg kwijt. Elk gevoel voor realiteit is verdwenen. Elk gezond verstand wordt overboord gezet om de werkelijkheid te ontkennen. Niet alleen deze helaas verkrachte journaliste lijdt aan het Stockholm-syndroom, maar de hele Nederlandse elite. 

Ze praten alles goed. Alles relativeren ze weg. Goed en kwaad, logica en gezond verstand, het is 1 grote grijze streep geworden – zonder begin of eind. Het enige morele ijkpunt dat ze nog hebben is: als het moslims maar niet irriteert – want dan zijn ze er wel tegen.  

Je zou verwachten: een vrouw wordt meermalen verkracht en vindt het vreselijk. Maar de journaliste is niet kwaad want de moslim in kwestie toonde ook respect. 

Je zou verwachten: de misdaad is nog steeds fors en er wordt hard ingegrepen. Maar dit kabinet sluit gevangenissen en bezuinigt op politie omdat het een andere realiteit wenst te zien.

Je zou verwachten: er is een explosieve stijging van het aantal asielzoekers dus het asielbeleid wordt strenger. Maar in dit land wil men asielzoekers twee-onder-een-kap-woningen geven, terwijl onze bejaarden een luierdag krijgen.

Je zou verwachten dat de politie in Gouda keihard optreedt tegen moslim-kolonisten. Maar als de tegels naar de politiewagens vliegen, herbenoemt de PvdA-kliek deze realiteit gewoon tot ‘baldadigheid’. Probleem opgelost. En van de rechters krijgt het tuig dat de politie aanvalt geen dubbele straf maar een taakstraf.

Je zou verwachten dat de Somalische piraten die onze schepen aanvallen gewoon onder vuur worden genomen, maar in plaats daarvan halen we ze naar Nederland en geven ze computercursussen. Gratis.

Je zou verwachten dat een links politicus opkomt voor vrouwenrechten. Maar mevrouw Arib geeft als advies aan Marokkaanse vrouwen over hoe om te gaan met dominerende mannen: “Ga de strijd niet aan, die verlies je toch.”

Je zou verwachten dat nu we weten dat de schade van de multicul minstens 100 miljard euro bedraagt, dat de sluizen van de massa-immigratie nu wel dichtgaan. Maar nee hoor, dit kabinet vestigt een nieuw record met 140.000 nieuwe vreemdelingen, een groep zo groot als de bevolking van Amersfoort. Let wel voorzitter: in 1 jaar! 

Je zou verwachten dat Boris Dittrich op zijn minst aangifte doet als hij in de Albert Heijn met een mes wordt bedreigd door een nieuwe Nederlander en te horen krijgt ‘vuile homo’. Maar hij zwijgt, want de realiteit van de massa-immigratie doet blijkbaar meer pijn dan welk Marokkaans mes dan ook.

Je zou verwachten dat het zeer progressieve Utrecht opkomt voor gelijkheid van man en vrouw. Maar in plaats daarvan subsidieert het gescheiden loketten. Net als vroeger in Zuid-Afrika.

Je zou verwachten dat in PvdA-bolwerk Rotterdam niet getornd wordt aan de resultaten van de emancipatie. Maar toch zijn er plannen voor apartheidsvoorstellingen in het theater, met speciale plaatsen voor moslima’s.

Je zou verwachten dat als er op een islam-congres, zoals een paar weken geleden in Nederland gebeurde, wordt geroepen ‘islam zal de overhand krijgen’ en als gezegd wordt ‘islam staat niet voor vrede, maar voor overgave’ en als klinkt dat de democratie moet verdwijnen en er in Nederland sharia-rechtbanken moeten komen dat onze regering daar keihard afstand van neemt. Maar dit kabinet zwijgt.

Je zou verwachten dat als blijkt dat al die miljoenen richting Vogelaarwijken niet werken, omdat, ik citeer uit het onderzoek: "Vooralsnog kan niet worden geconcludeerd dat investeringen in barbecues, buurtcomités en buurtregisseurs maatschappelijk zinvol zijn geweest.". Dan zou je denken dat de stekker er uit gaat. Maar er gebeurt niets, het kabinet houdt haar roze bril op. 

Je zou verwachten dat Ronald Plasterk, ooit een vrijzinnig columnist, opkomt voor vrouwenrechten, maar met hem als minister van onderwijs vinden er inburgeringcursussen plaats op basis van sekse-apartheid. Mannen in het ene lokaal, vrouwen in het andere. Eerste boodschap: wij buigen voor jullie woestijn-ideologie.  

Je zou verwachten dat Brussel nu eindelijk eens doorheeft dat immigratie een ramp is, maar nee hoor, een heuse denktank van de Europese Commissie komt tot de conclusie: ‘Nederland heeft te weinig Marokkanen’! Ja, voorzitter, waar zouden we zijn, zonder Europa?  

Je zou verwachten dat Wouter Bos nu wel begrijpt dat we genoeg problemen hebben. Maar hij zegt: “wen er maar aan, het hoort erbij dat de islam in Nederland wortel schiet”. Daarom gaat hij maar door met het hierheen halen van vliegtuigladingen van mensen uit moslimslanden die vaak niet kunnen lezen of schrijven. Wouter zegt: dit land kan zo veel analfabeter.   Vz, tijdens de algemene beschouwingen in september sprak ik over de Twee Nederlanden. Aan de ene kant de elite, met haar zogenaamde “idealen”. Van een multiculturele samenleving, megahoge belastingen, van de klimaathysterie, van de islamisering, van de Brusselse superstaat en de ontwikkelingshulp en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet, want de rillingen lopen me nu al over de rug.

Onze hele grachtengordel-elite is volledig in staat van ontkenning. Alles wat heilig zou moeten zijn is vloeibaar. Over alles willen ze praten. Niets is meer onbespreekbaar. Alles kan in de uitverkoop. Alles kan worden meegenomen voor stuntprijzen. 

Vz, ik zeg het nog maar eens: De islam is een totalitaire ideologie, de grootste bedreiging voor onze vrijheid. Dit kabinet kijkt naar het plafond en hoopt dat de bui overwaait. Maar ik, ik zal nooit zwijgen, ik zal nooit zwichten. Niet voor honderdduizend doodsbedreigingen, niet voor Al Qaeda, niet voor de minister van Justitie en al helemaal niet voor het politieke showproces dat mij te wachten staat.

Tegenover de buigende elite van dit kabinet staat het Nederland van de mensen die de rekening moeten betalen. Letterlijk en figuurlijk. Die het slachtoffer zijn van de straatterroristen, iedere dag opnieuw, die de banken van de nog steeds naar bonussen graaiende bankiers mochten redden maar naar wie Wouter Bos niet omkijkt, die verlangen naar een sociaal Nederland. Het zijn de mensen die door de politiek zelden gehoord worden. Die door de elite worden uitgelachen. Voor die mensen strijdt de Partij voor de Vrijheid.
 
En daarover wordt geen verantwoording afgelegd vandaag. Dit kabinet legt zich neer bij die Twee Nederlanden. En nog erger: dit kabinet kiest consequent partij voor het Nederland van de elite, en niet voor het Nederland van de gewone mensen. Wie zich afvraagt hoe het komt dat nog maar 1 op de 8 Nederlanders vertrouwen heeft in de politiek moet kijken naar die Twee Nederlanden.

Dat, voorzitter, is fundamentelere kritiek dan de 82 procent van de doelen die bereikt schijnen te zijn. En of de 74 doelstellingen al dan niet gehaald zijn. Al die holle cijfers, al die patserige powerpoint-presentaties, kunnen niet verbloemen dat er achter de papieren realiteit van gladpratende bestuurskunde-doctorandussen met designer-brillen een wereld schuilgaat van een Nederland dat zich vertrapt en vernederd voelt. 

Dat is een Nederland dat weet dat het belazerd wordt. Belazerd door een elite die alles best vindt zolang de miljoenen maar richting de VPRO, de kunstmaffia en Milieudefensie stromen.  

Voorzitter, het Nederlandse volk is bezig te ontwaken uit een lange linkse nachtmerrie en ik zeg u vandaag: deze elite loopt op haar laatste benen. Er tekent zich in Nederland een regenboogcoalitie af  - die dwars door alle lagen van de bevolking klaar staat om op te komen voor het vertrouwde Nederland. Verandering hangt in de lucht en ons land hunkert er naar een nieuwe toekomst binnen te stappen. 

Vz, er wordt door dit kabinet totaal geen verantwoording afgelegd over wat de massa-migratie betekent voor onze economie. Het Centraal Planbureau komt op minstens 100 miljard euro schade. In Denemarken becijferen ze de schade zelfs op 300.000 euro per moslim-migrant. Een rapport in Frankrijk stelt dat de economische groei van dat land met twee-derde gereduceerd wordt door de massa-immigratie. De Zweedse econoom Lars Jansson schat de schade voor Zweden op 27 miljard dollar. In Noorwegen waarschuwen werkgevers dat de opbrengsten van de oliewinning straks helemaal opgaan aan de kosten van de massa-immigratie. Kabinet, andere landen doen het wel, onderzoeken de kosten van de massa-immigratie wel, kabinet leg daar eens verantwoording over af. Breng die kosten van de massa-immigratie eens in beeld, zonder roze linkse wolken.

Vz, wanneer gaan we praten over aanpakken? Wanneer stopt de afdeling pappen en nathouden? Wanneer komt er een eind aan dit kabinet van uitstel en afstel? Wanneer wordt de boodschap van Nederland ook eens gehoord in het grachtengordel-paleis dat het hoofdkantoor van de PvdA is? 

Ik zie heus wel dat niet elk probleem meteen valt op te lossen. De nachtmerrie van links kan niet in een paar jaar worden hersteld, dat weet ik ook wel. Maar we kunnen in ieder geval een start maken. Volgende generaties moeten toch kunnen zeggen: op dat moment is een eerste stap gezet naar het herstel. Toen zijn we begonnen met terugvechten. Daar is links gestikt in zijn eigen leugens. 

Niet elk probleem is meteen op te lossen, maar elk probleem is wel meteen aan te pakken. We kunnen een begin maken. Vandaag nog. Laat ik wat voorbeelden noemen.  Probleem: de zorg aan onze bejaarden en zieken holt achteruit. Aanpak: minder managers, meer handen aan het bed en meer geld naar de zorg.

Probleem: Marokkanen gooien met stenen naar onze politie. Oplossing: oppakken, aanpakken en uitzetten.

Probleem: onze economie krimpt nog sneller dan de VVD in de peilingen. Aanpak: stop met de linkse hobby’s zoals de ontwikkelingshulp, de Vogelaarwijken en de publieke omroep en geef de Nederlander zijn eigen geld terug, herstel de vraag en kies voor flinke belastingverlaging. 

Probleem: Brussel krijgt steeds meer te zeggen over ons. Oplossing: de macht terug naar Nederland en de eurocraten in de WW.

Probleem: burgers worden beroofd en bedreigd. Aanpak: voer hoge minimumstraffen in zodat criminelen altijd forse straffen krijgen.

Probleem: dit kabinet breekt record na record op het gebied van de massa-immigratie. Aanpak: Geen Oost-Europeanen meer toelaten en grenzen dicht voor immigranten uit moslimlanden. NU! 

Probleem: we smijten met miljarden, en nog verandert het weer niet. Aanpak: stop daarmee, dat scheelt miljarden. 

Probleem: de JSF kost klauwen met geld en de PvdA draait en draait en draait. Aanpak: nog jarenlang doorvliegen met de F16.

Probleem: Rotterdam, de tweede stad van Nederland, heeft in 2012 een allochtone meerderheid. Aanpak 1: remigratie, aanpak 2: remigratie en aanpak 3: remigratie. Wat er in kan, kan er ook weer uit.

Probleem: de miljarden die naar de ontwikkelingshulp-lobby gaan lossen niets op. Aanpak: geen cent meer naar die oplichterij. 

Probleem: de islam doet alsof het een godsdienst is en profiteert zo van onze godsdienstvrijheid. Aanpak: benoem het tot wat het is: meer een politieke ideologie dan een religie.  

Vz, er moeten snel verkiezingen komen, een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet.

Meneer Balkenende en meneer Bos, u kunt beiden een leuk betoog houden over het uit elkaar gaan van Jan Smit en Yolanthe, maar goed leiding geven aan ons land dat kunt u niet. Pak uw biezen, vertrek en kom nooit meer terug. Dank u wel. 

Zie ook:
SpitsNieuws: PVV wil kosten massaimmigratie op een rij

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3700 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties