Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het debat over de Wijzing van de kaderwet financiele verstrekkingen EKV d.d. 24 juni 2009.

Eigenlijk is deze wetswijziging een formalisering van de bestaande praktijk. Vroeger trad de Staat enkel op als herverzekeraar, maar sinds het eigen risico bij de Atradius DSB is komen te vervallen (1986) is van herverzekeren eigenlijk geen sprake meer. De Staat draagt namelijk alle risico en de verzekeraar is eigenlijk meer uitvoerder. Op zich dus terecht om deze rol te formaliseren, maar onduidelijk is wat de rol van Atradius DSB nog is na deze wetswijziging. Blijft Atradius DSB uitvoerder ? Waarom is een Europese aanbesteding noodzakelijk en wat betekent dit voor werkgelegenheid bij Atradius en de opgebouwde contacten met Nederlandse exporteurs.

Ook onduidelijk is hoe de acceptatie verloopt van de verzekering van exporttransacties. Zijn hiervoor duidelijke criteria vastgelegd. Hoe verloopt de acceptatie in de nieuwe situatie? Ik lees ook dat er geen beroep kan worden aangetekend bij de bestuursrechter tegen een afwijzing. Hierdoor kan de staat een onderneming buiten spel zetten! Gaarne een toelichting.

Daarnaast stelt de minister dat de EKV faciliteit door deze wijziging kostenefficiënter wordt, maar verzaakt aan te geven, waardoor en hoeveel? Ik zie alleen een besparing van 2,5 miljoen doordat DNB geen rol meer vervult. Is dat alles?  En wat betekent dit voor de premie van de afnemers?

De minister introduceert ook een aantal financiële instrumenten om meer ruimte te creëren in de portefeuille, zoals obligoswaps. De PVV vraagt zich af of de Staat hierdoor niet juist meer risico loopt doordat het landenplafond wordt opgerekt? Door het ene risico met het andere risico af te dekken is het nog maar de vraag wie er het beste uitspringt. De risico’s zijn namelijk nooit helemaal gelijk! De minister noemt ook de mogelijkheid tot herverzekering op de particuliere markt als mogelijkheid. Maar ik dacht dat dergelijke risico’s niet te verzekeren zijn particulier?!

Risicospreiding is natuurlijk prima. Ook de PVV wil de risico’s voor de Staat en dus voor de belastingbetaler zoveel mogelijk beperken, maar de vraag is of uitbreiding of omzeilen van volgelopen plafonds hiertoe bijdraagt!

De Minister wil het risicomanagement voor de exportkredietverzekeringen bij De Nederlandse Bank weg halen en overhevelen naar enkele ambtenaren van het ministerie. De PVV vraagt zich of dit verstandig is. Enerzijds gaat er expertise bij de DNB verloren en anderzijds vragen wij ons af of er dan geen sprake is van belangenverstrengeling.

De Exportkredietverzekering is vanaf 1982 t/m 2001 niet begrotingsneutraal geweest, afgelopen jaren is dit pas weer het geval. Gezien de ontwikkelingen in de wereldmarkt zal de premie niet voldoende zijn voor de geclaimde kosten. Hoe gaat de Minister voorkomen dat de belastingbetaler weer kan bijbetalen en niet degene die profiteren van de regeling?

Motie:

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is het risicomanagement van de exportkredietverzekering over te hevelen van DNB naar het ministerie van Financien, waardoor opgebouwde expertise bij DNB verloren dreigt te gaan en mogelijk belangenverstrengeling ontstaat;

verzoekt de regering het risicomanagement van de Exportkredietverzekering bij De Nederlandse Bank te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

Motie:

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is doormiddel van obligoswaps de exportkredietverzekeringen te verruimen, waardoor de Nederlandse Staat meer risico loopt;

verzoekt de regering de mogelijkheid van obligoswaps slechts zeer terughoudend te gebruiken
voor de uitbreiding van de EKV faciliteit en de kamer hierover eerst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3310 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties