Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2009 d.d. 30 juni 2009.

Kabinet is de weg kwijt

Ons wacht een gure herfst met snel oplopende werkloosheid, sluitende winkels en steeds meer faillissementen. Verder dalen de huizenprijzen sneller dan vorig jaar de beurskoersen. In vogelvlucht duiken we Amerika achterna. De vraag die we vandaag moeten beantwoorden kunnen we de schade voor burgers en bedrijven te beperken.

We bespreken vandaag de Voorjaarsnota, waarin we de balans opmaken voor de eerste geleden stormschade en voorzitter dit ziet er allerbelabberdst uit!

Ten tijde van de Miljoenennota 2009 werd nog een feestbegroting gepresenteerd. Het kabinet zat toen nog duidelijk in de ontkenningsfase “we kunnen tegen een stootje”. De overheidsuitgaven werden optimistisch met 10 miljard opgeplust (tot 180 mld). Ook dacht men dat we dit jaar een begrotingsoverschot zouden halen van 1,2% BBP. Maar nu, een ½  jaar later, is dit optimisme volledig omgeslagen in teneur.

Het CPB houdt rekening met een begrotingstekort van 4,1%BBP (6,7% BBP in 2010) en de overheidsschuld is inmiddels met 100 mld toegenomen. In een half jaar tijd is maar liefst 170 miljard euro verdampt. Ook verdubbelt het aantal werkelozen tot 750.000 het komende jaar.

Het kabinet presenteert met veel tamtam een reddingsplan.
• we gaan gewoon door met geld uitgeven alsof er niets aan de hand is en we gaan niet  bezuinigen, dat mag een volgend kabinet doen.
• we veranderen de begrotingsregels door de werkeloosheidsuitgaven en de ruilvoet buiten de kaders te plaatsen, zodat we nog meer geld kunnen uitgeven
• we geven de decentrale overheden ook meer ruimte om geld te spenderen door de EMU-signaalwaarde en de accressystematiek los te laten
• en we pompen nog eens 6 miljard extra in de economie door te investeren in infrastructuur, in woningisolatie, in windmolens (SDE) en in nog meer subsidies.

De PVV vraagt zich af wat dit plan nu daadwerkelijk oplevert voor de Nederlandse economie aan behoud van bedrijven en werkgelegenheid? Kan de minister de effectiviteit van deze extra impuls toelichten? En kan de minister het tijdspad toelichten want een weg of een school is niet zomaar gebouwd. Dat kost tijd, soms heel veel tijd! Ook zien we dat 610 miljoen niet eens van een bestemming is voorzien; hoe kan dat?
 
Het kabinet durft ook geen lastige keuzes te maken. Of het nu gaat om de bouw van kerncentrales, het rekeningrijden, de JSF of het bezuinigen op de overheidsuitgaven; alles is op de lange baan geschoven. Ook vergeet het kabinet harde afspraken te maken met gemeentes en sociale partners.

Een volgend kabinet mag de puinhopen straks opruimen en van minister Bos krijgen we als afscheidsbonus van een tekort dat met 100 mln per dag oploopt en hij voegt daaraan toe (ik citeer). Dit zal een volgend kabinet voor lastige keuzes plaatsen. En hij lachte er niet eens bij ! Dit is een ramp voor Nederland ! Dit betekent een offer van € 5.200 per jaar per huishouden om het tekort weg te werken! Maar tegen die tijd zit de minister (net als zijn voorgangers) allang op het pluche bij ABN of ING. Met een dikke bonus die hij gelukkig niet heeft afgeschaft.

Volgens het CPB dalen de consumentenbestedingen dit jaar met 2,75%  en er zal 14,75% minder worden geïnvesteerd. De economie krimpt dit jaar met bijna 5 % en de werkloosheid verdubbelt volgend jaar en hierbij is door het CPB reeds rekening gehouden met alle maatregelen van dit kabinet. Dus als het aan dit kabinet ligt verliest 1 op 10 mensen hun baan en gaan dit jaar 75% meer bedrijven (totaal 8100) failliet!

Maar ondertussen gaat het kabinet wel door met geld uitgeven. Meer geld naar ontwikkelingshulp, meer geld voor asielzoekers, meer geld naar re-integratie en inburgering, meer geld naar achterstandswijken, meer geld naar Afghanistan, meer geld naar de Antillen en meer geld voor nutteloze milieusubsidies (SDE). In de voorjaarsnota wordt de begroting wederom met 5,5 mld opgeplust, en dan heb ik het niet eens over de steun aan banken die de belastingbetaler 100 mld hebben gekost. De PVV zegt gebruik al dat geld voor een lastenverlichting (belastingverlaging) en voor het terugdringen van het begrotingstekort. We kunnen al die linkse hobby’s missen als kiespijn.

Hoe lang denkt dit kabinet dit te kunnen volhouden. Hoe lang denkt dit kabinet dat de Nederlandse bevolking het pikt dat er voor miljarden over de balk wordt gesmeten, terwijl mensen hun baan verliezen en inleveren op hun sociale zekerheid. Hun leven lang hebben zich kapot gewerkt en bijgedragen aan deze sociale zekerheid. En al dit geld en al deze zekerheid zien ze nu in rook opgaan.

De pensioenen staan ter discussie, de heffingskorting staat ter discussie, de hypotheekrenteaftrek staat ter discussie, het ontslagrecht staat ter discussie, de AOW leeftijd staat ter discussie, de zorgvoorziening staat ter discussie (zorgtoeslag 1,2 mld, AWBZ).

Maar wat niet ter discussie staat is de opvang van asielzoekers en immigranten, die in grote getale naar Nederland komen, de topinkomens in de publieke sector, de auto’s met chauffeur van bestuurders, de subsidies aan allerlei kunst en omroepclubjes, de ontwikkelingshulp van minister Koenders, de bijdragen aan Wereldbank, IMF, Europa en Antillen. Nee, natuurlijk niet, dat staat niet ter discussie. De rekening wordt wederom neergelegd bij de gewone man.

Wat zegt deze minister tegen die bouwvakker die straks werkeloos thuis zit en ziet dat Polen volop in de bouw aan het werk zijn (als ZZP-er) en dat zijn buren met behoud van uitkering op vakantie gaan naar hun tweede huis in Marokko.

Vz, de burgers voelen zich in de steek gelaten. Dit kabinet legt de prioriteiten verkeerd. Net als vorig jaar verwacht het CBS dat er dit jaar bijna 140.000 immigranten naar Nederland komen (weer een stad zo groot als Amersfoort). Zij krijgen een warm onthaal met alles erop en eraan. De burgers hebben het nakijken. Dit klopt niet! Ook de asielinstroom is dit jaar bijna 2 keer zo groot als verwacht. We moeten zelfs extra tenten gaan bouwen.

Voorzitter en dan de Politie. De minister zegt elke afgesloten CAO te respecteren. Nu heeft de Politie na veel vijven en zessen een CAO afgesloten, en nu lees ik in de Voorjaarsnota dat ze dit zelf mogen betalen door hun instroom van aspiranten drastisch te verlagen. De minister respecteert dus niets, maar wimpelt de meerkosten van de CAO keihard terug op de samenleving door minder agenten op te leiden. Hij zegt als de Politie dat wil verdienen, kan ik de veiligheid van onze burgers niet meer garanderen op termijn! Is dat wat de minister verstaat onder het respecteren van bestaande CAO’s.

In het onderwijs moeten om diezelfde reden de MBO studenten hun OV jaarkaart inleveren.

Voorzitter dit kabinet is de weg kwijt en maakt de situatie van kwaad tot erger!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5330 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties