Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens het algemeen overleg Kapitaalversterking ABN AMRO d.d. 2 juli 2009.

Kapitaalverstrekking t.b.v. splitsing
De minister vraagt wederom om een zware kapitaalinjectie voor het Bankwezen. Deze keer heeft ABN Amro een kapitaalversterking nodig van 2,5 miljard om zich los te kunnen maken van het Consortium. De minister wist al sinds oktober dat de Nederlandse Staat dit tekort van 2,2 miljard in de Z-share moest aanvullen; waarom moeten wij dat nu pas horen. 1 dag voor het reces zet de minister de kamer voor dit fait accompli. Dit is een schade!. Waarom heeft de minister deze informatie niet eerder gedeeld met de Kamer !

De 2,5 miljard is nodig voor de opdeling van de Z-share en voor de kosten en aanpassingen die nodig zijn om de aangekochte delen af te splitsen. Voorzitter, 2,5 miljard is heel veel geld en voor de PVV is het volstrekt onduidelijk wat we daar voor terugkrijgen.

De Z-share bevat alle zaken die niemand wilde hebben, m.a.w. de onverdeelde boedel. Maar welke risico’s lopen we met deze Z-share. Welke zaken worden aan de Staat toebedeeld? Kan de minister dit nader specificeren. Een voorschot wordt genomen in het FD. Het gaat om een aandeel (40%) in de vreselijke sharia Saudi Hollandi Bank die met claims is behangen en private equity deelnemingen en nog veel meer claims. Voordat de Staat haar aandeel in deze dubieuze Z-share afkoopt wil de PVV precies weten wat we ervoor terugkrijgen. Welke lijken zitten hier in de kast!

Financiering
De minister wil 2 instrumenten inzetten. Enerzijds neemt de Staat het kredietrisico op zich van een kredietportefeuille (CRI) ter waarde van 34,5 miljard en anderzijds verstrekt de Staat een lening aan ABN Amro (MCN) ter waarde van 800 miljoen, die later in Eigen Vermogen wordt omgezet (na de splitsing).

ABN Amro neemt een eigen risico van 69 mln (0,2%) en de Staat staat garant voor 95% van de rest van deze portefeuille. Neemt de Staat niet erg veel risico op zijn nek met deze verdeling.
En voor deze herverzekering betaalt ABN Amro 0,5% premie. Is dit wel marktconform!
Hoe risicovol is deze portefeuille? Vooral nu we zien dat de huizenprijzen dalen en de werkeloosheid explodeert.

Ook de lening (800 mln) verbaast mij. Eerst wordt 10% rente betaald en na afsplitsing krijgen we nul rendement. Ja, misschien ooit een beetje dividend. Waarom is de achtergestelde lening niet gewoon doorgetrokken tegen 10%; deze telt tenslotte mee voor het EV en levert dan tenminste nog iets op voor de schatkist!

Voorwaarden
Ook zijn er weer veel slappe voorwaarden gesteld aan deze lening. Elke keer als deze minister de kans heeft om keiharde eisen te stellen, krijgt hij knikkende knieën. Waarom geen keiharde eisen gesteld t.a.v. bonussen en vertrekregelingen,. Dit is je kans! De PVV zal de minister nog 1 keer helpen. Geen bonussen, geen gouden handdrukken, geen megasalarissen en geen Maseratis voor de deur: eis dat nu gewoon! Het niet alleen de bank, maar het is nu ook  onze bank!

Ook zijn er geen voorwaarden gesteld aan de kredietverlening. Terwijl we gisteren hebben kunnen constateren dat deze hartstikke op slot zit (50% van de kleinere bedrijven krijgt nul op het rekest). Gaat de minister nadere eisen stellen aan de kredietverlening bij ABN Amro. Waarom niet!

EU-remedy
De staat wordt door de EC verplicht, met het oog op de integratie van Fortis Nederland en ABN Amro, om een aantal onderdelen af te stoten (IFN Finance, delen van HBU, 13 zakelijke advieskantoren van ABN Amro en 2 Corperate Clients Units).

De PVV vindt dit nog steeds onbegrijpelijk dat deze eis (van mevrouw Kroes) ten tijde van de overname van ABN Amro door Fortis nog steeds van kracht is. Dat waren andere tijden en andere omstandigheden. Heeft de minister gesproken met mevrouw Kroes om deze voorwaarde bij te stellen naar de huidige tijd. Of gaat de minister hier weer als een braaf lammetje in mee!

De PVV zal daarom ook nooit instemmen met een blanco cheque die deze minister voornemens is uit te schrijven (tijdens het reces) indien de onderdelen met verlies van de hand worden gedaan. Dit vereist toestemming van de Kamer.

Fonds financiële structuurversterking (20 miljard faciliteit)
De minister doet het voorkomen alsof hij een carte blanche heeft om uit dit fonds te putten zonder instemming en mandaat van de Kamer. Dit is toch een misverstand.

Dit fonds is weliswaar in het leven geroepen om banken in nood van tijdelijk kapitaal te voorzien, maar is nooit bedoeld om dit ongeclausuleerd te doen. Dat het een paar keer is gebeurd met het oog op koersgevoeligheid en snelheid, daar heeft de Kamer begrip voor getoond. Maar dat is geen vrijbrief!

De PVV wil dat elke kapitaalinjectie (inclusief risicodragend vermogen en achtergestelde leningen) wordt gedaan uit deze faciliteit!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties