Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens een plenair debat over de wijziging van enkele belastingwetten inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken d.d. 2 juli 2009.

De Staatssecretaris wil met spoed de wetgeving betreffende pensioen- en lijfrenteaanspraken repareren. Indien dit niet zou gebeuren zou de staat wel eens een flinke som geld kunnen mislopen. De stscr. spreekt slechts over een zeer forse budgettaire derving. Over hoeveel geld praten we.

De enige echte wijziging is dat we nu een conserverende aanslag opleggen op basis van het genoten fiscale voordeel en niet meer naar de waarde in het economisch verkeer (bij verdragen met exclusieve woonstraatheffing inzake pensioenen). Met deze reparatie is het nog steeds gunstig om tijdelijk te emigreren naar zo’n verdragsland, daar de afkoop lager wordt belast dan in NL of een ander verdragsland. Met andere woorden er is nog steeds sprake van derving? Gaarne een toelichting. Gaat de stscr dat gat nog repareren, zodat in alle gevallen de aanslag gelijk is!

Ook blijft het nog steeds mogelijk om 10 jaar lang tegen een lager IB tarief de periodieke pensioenuitkering in het buitenland te genieten en daarna het resterende pensioen in 1 keer af te kopen (onbelast). Waarom is deze termijn van 10 jaar niet verruimd.

Hoe denkt de stscr. de afkoop te controleren indien pensioenaanspraken worden overgeheveld naar buitenlandse fondsen (fiscaal geruisloos naar andere lidstaat) en de belanghebbende een paar keer verhuisd.

En wat gebeurt er wanneer iemand via een andere EU-lidstaat met overheveling van de pensioenaanspraak tijdelijk naar een Belastingparadijs emigreert en daar afkoopt. Moet hij dan in NL of Spanje of woonstaat afrekenen? M.a.w. hoe is dit in andere lidstaten geregeld ? Zijn er sluiproutes mogelijk?

Daarom de volgende vragen aan de Staatsecretaris/Minister: Zijn alle opties overwogen, zo ook de mogelijkheid de afkoop van (Nederlandse) pensioenen en lijfrente bij emigratie verder te beperken of mogelijk te verbieden? Om hoeveel mensen en om welke landen heeft deze reparatiewet betrekking? Hoe veel daadkracht heeft de belastingdienst bij het innen van de conserverende aanslag? ( In het buitenland). Hoe vindt de handhaving plaats? Waarom denkt het kabinet dat de regeling nu niet in strijd is met de goede trouw die tussen de verdragenpartners geldt?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5485 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties