Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 2009.

Kabinet van Bezinning schuift alles door

Al sinds vorig jaar waarschuwt de PVV voor donkere wolken, maar het kabinet wilde ze niet zien. Helaas is onze voorspelling bewaarheid en ging de economie keihard onderuit. Minister Bos en premier Balkenende bleven elkaar als 2 positivo’s de hand vasthouden en riepen in koor: we kunnen tegen een stootje, Nederland staat er goed voor! Niets bleek minder waar. We worden nu geconfronteerd met massawerkeloosheid, een gigantisch tekort en een torenhoge overheidsschuld.

Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat dit kabinet tot het besef kwam dat er iets moet gebeuren, maar de urgentie is er nog niet helemaal. Men neemt gerust 9 maanden tijd om zich te bezinnen. Eerst 100 dagen bezinnen over het coalitieakkoord, daarna 3 maanden bezinnen over het stimuleringspakket en nu 9 maanden bezinnen over mogelijke bezuinigingen. Dit is het kabinet van bezinning en tegen het einde van de bezinning, zijn er weer verkiezingen. En al die tijd dat dit kabinet de problemen voor zich uitschuift loopt het tekort dagelijks met 100 miljoen euro op. Wie gaat dit straks betalen!

Voorzitter, het ergste is nog dat dit kabinet olie op het vuur gooit. In plaats van rust en vertrouwen in de samenleving te brengen, zaait dit kabinet paniek en onzekerheid. In plaats van te zeggen “Mensen maak u geen zorgen over uw huis, pensioen, baan, de zorg en veiligheid. Wij garanderen de hypotheekrenteaftrek, de AOW, de WW en garanderen uw Veiligheid en een betaalbare Zorg.” Maar nee, dit kabinet stelt alles ter discussie. Er zijn geen taboes. Alle heilige huisjes mogen sneuvelen. Alles mag worden gesloopt. Onder druk wordt alles vloeibaar en de crisis wordt gretig misbruikt om allerlei stokpaardjes en hervormingen bespreekbaar te maken. De hypotheekrenteaftrek, de AOW, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de sociale zekerheid (WW, WWB, WAO); alles ligt op de operatietafel en kabinet staat met scalpel in de aanslag. Wat denkt u, voorzitter, dat dit doet in de hoofden van de mensen. Wat dit doet met het vertrouwen in de toekomst. En dan laat dit kabinet deze onzekerheid ook nog eens 9 maanden boven de markt hangen. Dit is zeer schadelijk. Dit kabinet gooit de economie nog verder op slot!

Tegenbegroting PVV – dit land verdient zoveel beter!
Voorzitter, ik wil u even terugnemen naar het begin van deze kabinetsperiode. In de Miljoenennota 2007 bedroegen de (netto) overheidsuitgaven nog € 138 miljard. Maar in de Miljoenennota 2008 werd dit bedrag door minister Bos opgeplust tot maar liefst € 180 miljard. Een stijging van maar liefst € 42 miljard (25%) in 1 jaar, goed voor een nominatie in het Guinness Book of Records! En alsof dit nog niet genoeg was werden de kaders opgerekt (rente) en werd het voorzichtige groeiscenario losgelaten (1,75% werd 2%). Het grote graaien kon beginnen. Samen leven, samen uitgeven !

Ook werd door dit kabinet 6 sociale peilers opgericht om maar liefst € 20 miljard extra te kunnen spenderen. Het mag wat kosten om iedereen te vriend te houden. Maar geld was geen probleem, het klotste tenslotte tegen de plinten van het de Trêveszaal. Koenders kreeg 400 miljoen extra voor zijn zinloze ontwikkelingshulp, Cramer droomde van windmolens en kreeg 500 miljoen, Vogelaar droomde van eigen wijken en kreeg 400 miljoen, ook de allochtone medemens werd niet vergeten en kreeg 200 miljoen, de hobby van Rouvoet werd gehonoreerd met Centra voor Jeugd en Gezin (400 miljoen) en Plassterk mocht voor 200 miljoen vrienden kopen bij de publieke omroep en in de kunstscene. U ziet, voor ieder wat wils. Het feest kon beginnen!

Helaas is de sociale droom van minister Bos omgeslagen in een nachtmerrie. Het overschot van 6 miljard (in 2008) slaat nu om in een tekort van meer dan 36 miljard (in 2010). Oeps! denkt Bos wat nu?! Even niets doen fluistert Balkenende, beter wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen…..……..

En als klap op de vuurpijl, tegen alle verwachtingen in, tovert Bos een extra 6 miljard uit zijn hoge hoed om de economie een extra boost te geven. Waar haalt hij dit vandaan! Maar goed als je dan toch failliet gaat, kun je het beter maar goed doen, nietwaar?!

De PVV begrijpt heel goed dat je nu niet moet bezuinigen op zaken die de crisis kunnen verergeren. Maar wat wij niet begrijpen is dat er niet gesneden wordt in zaken die de economie niet raken en die we kunnen missen als kiespijn. Waar blijft het CDA met haar stofkam operatie!

De PVV kiest ervoor om in haar tegenbegroting 2010 te snijden in de linkse hobby’s en wel 7,2 miljard (2010) zonder een centje pijn. Op de eerste plaats zetten we het mes in de riante budgetten van het Rijk, Provincies en Gemeenten (900 miljoen); dat kan allemaal veel efficiënter en met minder ambtenaren, zeker als ik lees dat decentrale overheden maar liefst € 8,5 miljard op hun spaarrekeningen hebben staan.

Ook de Ontwikkelingshulp kan flink minder (1,4 miljard), en waarom moet Nederland de schuld overnemen van de Nederlandse Antillen (700 miljoen) wie neemt straks onze schuld over, niemand toch!

Nederland is ook verworden tot subsidieland nummer 1, ook dit kan veel minder; of het nu gaat om kunst- en cultuursubsidies, de publieke omroep, innovatiesubsidies, duurzaamheidsubsidies, milieusubsidies (1,3 miljard). Ook de prachtwijken van mevrouw Vogelaar en de inburgering van minister van der Laan (integreren doe je zelf), maar ook de Centra van Jeugd & Gezin van minister Rouvoet moeten eraan geloven en tenslotte schrappen we geldverslindende projecten als JSF, Afghanistan, rekeningrijden en windmolens; we kunnen deze linkse hobby’s missen als kiespijn!

De PVV wil investeren in zaken die de economie werkelijk raken. Zoals het versterken van de koopkracht door de belasting te verlagen voor mensen met een minimum loon tot modaal inkomen (2,4 miljard) en door het eindelijk het beloofde kwartje van Kok terug te geven (1 miljard). Dit versterkt de koopkracht van burgers en bedrijven met enkele honderden euro’s (tegenover een koopkrachtverlies van het kabinet). Deze koopkracht is goed voor de economie.

De PVV investeert ook in de kwaliteit van de Zorg (1 miljard), die zienderogen achteruit holt en draait subiet de onzinnige bezuiniging op de Politie terug.

De PVV maakt zich ook grote zorgen om de woningmarkt. (i.t.t. het kabinet). Er worden nauwelijks nog huizen verkocht (- 43%) en de huizenprijzen dalen zienderogen (5,6%). De PVV wil de huizenverkoop weer aan zwengelen door de overdrachtsbelasting in 2010 te halveren (€ 1 miljard). Ook tornen wij niet aan de hypotheekrenteaftrek. Deze staat voor de PVV als een huis.

Via deze weg zou ik daarom aan de minister willen vragen om de hypotheekrenteaftrek buiten de scope van de werkgroepen te plaatsen, zodat mensen weer vertrouwen in de huizenmarkt krijgen.
Elk verkocht huis betekent economische bedrijvigheid voor meubelboulevard, tuincentra, doe ’t zelf ketens en kleine aannemers. Het kabinet komt niet verder dan het verhogen van de NHG. Dat is volstrekt onvoldoende!

Ook wil de PVV de arbeidsmarkt stimuleren door werkgevers een jaar lang premievrijstelling te geven bij het in dienst nemen van werkelozen. Dit verlicht de werkgeverslasten en voorkomt langdurige werkeloosheid. De PVV trekt hier 320 miljoen voor uit, zodat 100.000 werklozen aan het werk kunnen.

In 2010 beginnen we ook met het terugdringen van het begrotingstekort met € 1,2 miljard, zodat het EMU saldo met 0,2% verbetert.

Maar op termijn willen we veel verder gaan met het snijden in het overtollig vet uit de begroting (27 miljard). Alleen al onze bijdrage aan het buitenland bedraagt 19,1 miljard in 2010 (Europa, Ontwikkelingshulp, vredesmissies), dat kan veel minder. De PVV wil ook een veel kleinere en efficiëntere overheid en wil af van de subsidiecultuur in Nederland. Ook willen we af van de export op uitkeringen en willen we een plafond zetten op de kinderbijslag. Ook moet de betutteling van allochtonen stoppen. Zij moeten gewoon meedoen in onze samenleving en hun stinkende best doen om erbij te horen. Betutteling werkt alleen maar averechts!

De PVV zegt ook klip en klaar: Handen af van de AOW. Deze discussie is volledig arbitrair en heeft niets met de crisis te maken. De helft van de 55 plussers heeft niet eens een baan en van de 63plussers werkt nog geen 15%. In plaats dat deze 15% applaus krijgt dat ze het zo lang volhouden mogen ze straks als straf 2 jaar langer doorwerken. Deze discussie is dus een puur een geldkwestie. Wil je 4 miljard ophalen in 2025, moet je beginnen met een immigratiestop uit moslimlanden. Dan haal je pas echt geld op. CPB heeft berekent dat elk gezin onze samenleving 240.000 kost en SypWynia berekende dat de immigratiedroom onze samenleving reeds 200 miljard heeft gekost. Wil je geld verdienen begin je met het sluiten van de immigratiekraan en niet met het verder versoberen van onze sociale zekerheid.

Variabele beloningen (bonussen) – het graaien gaat gewoon door!
Iedereen is zich vorige week kapot geschrokken dat de giga-bonussen gewoon doorgaan, terwijl vrijwel elke financiële instelling diep door het stof gaat. Dit is te gek voor woorden. De bestuurders van deze instellingen hebben gewoon een dikke plank voor hun kop, en het is nu aan de politiek om deze eraf te rammen. De goedgelovigheid van deze minister is dan ook bijna lachwekkend. Eerst deed hij een oproep tot matiging en nu gelooft hij in een bankencode voor zelfregulering. Hoe naïef kun je zijn. Deze minister moet gewoon paal en perk stellen aan deze abjecte zelfverrijking. Zolang banken van maatschappelijk belang zijn en gered zijn met belastinggeld, zijn banken wat ons betreft gewoon semi-publieke instellingen, niets meer en niets minder. Daar passen geen bonussen, dikke salarissen, geen ferrari’s van de zaak en geen marmeren kantoorpanden.

Dit kabinet kiest weer voor de weg van de minste weerstand en wil de rekening van deze crisis neerleggen bij de burgers van dit land. Het kabinet wil gaan snijden in de lonen, de studiefinanciering, de AOW en de partnertoeslag, de zorgtoeslag, de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de hypotheekrenteaftrek, de pensioenpremieaftrek; allemaal zaken die de burger keihard in de portemonnee raken. Dit kabinet spaart zichzelf en vervolgt haar weg op veel te grote voet.
De PVV zal nooit accepteren dat burgers de rekening betalen voor het falen van dit kabinet. Alleen al de afgelopen 10 jaar zijn de overheidsuitgaven bijna verdubbeld tot 180 miljard. In de begroting zit genoeg overtollig vet om het financieringstekort op te vangen, maar dan moet je als kabinet wel de wil hebben om zelf de tering naar de nering te zetten.

Tweede termijn

Het is vandaag weer eens overduidelijk geworden. Dit kabinet geeft volgend jaar gewoon 35 miljard meer uit dan dat er binnenkomt. Je kunt dan twee dingen doen of je verlaagt de uitgaven of je verhoogt de inkomsten. Het ziet er naar uit dat het kabinet voor het laatste kiest (lastenverzwaring dus).

Voor de PVV is het nog steeds onbegrijpelijk dat het kabinet niet durft te snijden in haar eigen begrotingsuitgaven. Zoals gezegd bij het aantreden van minister Bos heeft hij een feestbegroting gepresenteerd en nu moet hij op de blaren zitten. Eerst de uigaven met 42 miljard opleuken en nu een tekort presenteren van 35 miljard. Het kabinet moet gewoon eindelijk eens inzien dat ze op veel te grote voet heeft geleefd en moet nu de tering naar de nering zetten. Niet de inkomsten verhogen middels lastenverzwaring, maar de uitgaven versoberen. Stuur die 13.000 ambtenaren naar huis (zoals in het coalitieakkoord afgesproken), sloop de subsidiefabriek, en elimineer de geldstromen naar het buitenland (zo veel mogelijk). Hoe zit het met onze korting op de EU-bijdrage volgend jaar en waarom krijgt minister Koenders toch 100 miljoen meer voor ontwikkelingshulp, terwijl de economie met 5% krimpt. En waarom wordt niet gestopt met de export van uitkeringen en kinderbijslag?

Het kabinet staat erbij en kijkt erna.

Nog steeds worden bonussen en giga-salarissen uitgekeerd door gesteunde financiële instellingen en minister Bos is blij met een code tot zelfregulering die volstrekt onvoldoende is.

De kredietverlening zit muurvast en minister Bos komt met een garantieregeling die nauwelijks wordt gebruikt.
De huizenmarkt zit op slot. De verkoop is gehalveerd en de huizenprijzen dalen met 6%. Minister Bos komt met een verhoging van de nationale hypotheek garantie, die geen effect heeft. Het kabinet plakt hier en daar een pleister, maar pakt niet door. De problemen zijn bekend, maar het kabinet heeft geen antwoord.

Tot slot, hoe staat het eigenlijk met het vrijgeven van het spaarloon (levert 4 miljard op)? De staatsecretaris heeft toegezegd dit te zullen onderzoeken. Uit de stresstest blijkt dat de banken weer tegen een stootje kunnen, dus dit is het moment om deze regeling te deblokkeren en de economie met 4 miljard te injecteren.

Klik hier voor de motie die de PVV tijdens het debat indiende

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties