Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Teun van Dijck tijdens een algemeen overleg over de DSB bank d.d. 15 oktober 2009.

Is DSB geofferd ?

Het sprookje voor DSB is over en uit. We praten vandaag over de teloorgang van DSB. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, Waar is het fout gegaan en Had dit voorkomen kunnen worden?
Dat klanten zijn belazerd met koopsompolissen en belachelijke provisies is evident, maar dit gebeurt niet alleen bij DSB. In de hele sector zijn provisies van 70% meer regel dan uitzondering.
Waarom hebben de toezichthouders al die tijd liggen slapen? Het probleem was duidelijk, maar actie bleef uit!

Ook als we ervan uit gaan dat DNB alles in het werk stelt om een bank overeind te houden, waarom verlaagden ze dan de ECB kredietfaciliteit (1,8 naar 1 miljard), waarderen ze het onderpand (kredietportefeuille) af en waarom mocht DSB geen raamovereenkomst tekenen met gedupeerden.

Ook de minister van Financien bleef al die tijd onzichtbaar en hield zich op de achtergrond. Bij moeilijke vragen verwees hij naar DNB. Ook toen hij zag dat er een bankrun ontstond. Het enige wat hij uit zijn mond kwam dat ook hij provisies van 90% “idioot” vond. Je bent minister van Financien en je constateert een gevaarlijke en idiote situatie, maar je doet niets.

Ook hebben wij veel vragen over de vele bestuurders en commissarissen, die elkaar in rap tempo afwisselden en toevallig allemaal van VVD-ers. In hoeverre waren zij betrokken of medeverantwoordelijk en hebben zij hun zorgplicht wel adequaat uitgevoerd. Ze waren allemaal op de hoogte, maar deden niets! Het enige wat ze we deden was: vertrekken toen de grond te heet werd onder hun voeten. 

Voorzitter, en dan de hamvraag: Had dit debacle niet voorkomen kunnen worden.
Tot afgelopen maandag leek de bankrun tot stilstand te zijn gekomen en met een groep gedupeerden was een regeling getroffen. De rust leek wedergekeerd. Waarom moest dan toch zo nodig een noodregeling (surseance) worden aangevraagd.
Hebben de heren Wellink en Bos het afgelopen weekend geen olie op het vuur gegooid en een nieuwe bankrun veroorzaakt. Waarom was dit doodvonnis noodzakelijk? Waarom moest DSB failliet!

Voorzitter dit zaakje stinkt of voelt niet goed, om met de woorden van de lekkende VVD-er te spreken. De PVV vraagt zich oprecht af of er voldoende inspanning is geleverd om deze bank van de afgrond te redden.

Dit moet tot de bodem worden uitgezocht. Het vertrouwen in de financiële sector staat op het spel. Daarom pleit de PVV voor een parlementaire enquête, waarbij alle betrokkenen onder ede worden gehoord. De PVV gelooft niet in een onafhankelijk onderzoek. We hebben genoeg slagers die hun eigen vlees keuren. Een spoedenquête is hier op zijn plaats!

Maar voorzitter het ergste komt nog. Het lijkt erop dat de bewindsvoerders de opdracht hebben mee gekregen om de bank te liquideren. De heer Wellink acht de kans op een doorstart zeer klein en curatoren zijn bereid hier 1 dagje naar te kijken. Een bewindvoerder die een potentiële koper 12 uur de tijd geeft om een bod uit te brengen, kunnen we niet serieus nemen.
Met deze insteek lijkt faillissement meer een doel dan een onoverkomelijkheid.

De PVV roept daarom de minister op om alles in het werk te stellen om te kijken of dit zinkende schip nog vlot getrokken kan worden. Deze ramp moet voorkomen worden!

Iedereen stond erbij en keek erna hoe mensen belazerd werden met idiote provisies op koopsompolissen. Dit is al jaren aan de gang. Maar iedereen heeft weggekeken. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. En nu lijkt het dat de DSB geofferd wordt om de deksel op de beerput van koopsompolissen te houden. De PVV wil dat deze beerput geopend wordt en dat we schoon schip maken met deze oprichtingspraktijken. Het vertrouwen moet terug!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3110 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties