Nederland weer van ons

Voorzitter,

Kent u die uitdrukking: Een goede dijk in de polder, maakt al de klimaatpaniek tot kolder! En het is deze oer-Hollandse uitdrukking waar het in dit debat om moet gaan. Ten tijde van een economische crisis schijnen er mensen te zijn die € 2,2 miljard willen investeren in het project Ruimte voor de Rivier. Dat is € 1,5 miljard meer dan het bedrag waarvoor wij onze burgers in veiligheid kunnen laten leven!

Want voor € 0,7 miljard hadden we de dijken die ons al eeuwenlang beschermen kunnen versterken.

Maar nee, er moest meer geld over de dijk worden gesmeten.

Geld dat gaat naar de aanleg van Wilderniskitsch door de milieumaffia.

Zijn het niet bewegingen zoals het Wereldnatuurfonds, Staatsbosbeheer en Stichting Ark die boeren ten faveure van ‘Nieuwe Natuur’ van hun land wegjagen en het traditionele rivierenlandschap naar de verdoemenis helpen?

Onder de misleidende leuze dat de Ruimte voor de Rivier nodig is om overstromingen tegen te gaan draait de klimaatmarketing van de natuurclubs overuren om het eigen territorium grenzeloos uitbreiden.

En wat is die ‘Nieuwe Natuur’ nu eigenlijk?

Traditioneel landschap dat met € 1,5 miljard aan belastinggeld is omgeturnd tot recreatieparken van de natuurclubs waar de oerkoe zorgt voor begraasde biljartlakens!

€ 1,5 miljard belasting geld gaat dus naar Ruimte voor de Oerkoe en met wat voor resultaat.

In de Oostvaardersplassen heeft de populatie broedvogels, dankzij overbegrazing, 21 van de 91 aanwezige broedsoorten verloren.

Ooit was het Munnikenland rijk aan weidevogels, moerasvogels (roerdomp), zangvogels, maar ook aan kleinwild. Ga nu eens kijken wat de gesubsidieerde Oerkoe daar aangericht heeft.

Oer-Hollands rivierenlandschap met zomerdijk en pittoreske zeehaventjes verdwijnen, boeren moeten hun biezen pakken.

Als klap op de vuurpijl komt er van belastingcenten een klimaatindoctrinatiecentrum, Klimaathostel Stay Oke, om kinderen van te betrekken bij natuurontwikkeling en klimaatverandering in Nederland.

Maar voorzitter, Het ging toch allemaal om veiligheid?

We wilden toch geen herhaling van overstromingen van de grote rivieren die in 1993 en 1995 veel leed hebben veroorzaakt?

Waarom dan niet terug naar de kern: dijkversterking?

De Wet op de Waterkering verplicht ons dat onze keringen sinds 2001 elke vijf jaar getoetst moeten worden.

Kan de minister mij uitleggen, als wij veiligheid zo belangrijk vinden, waarom bij deze APK-keuring voor dijken bijna een kwart van de dijken in 2006 niet voldeed aan de eisen? En is die situatie sindsdien verbeterd?

Kan de minister mij uitleggen waarom de Telegraaf in 2004 kopte: “Schiphol omringd door tijdbommen”, doelend op slecht onderhouden en poreuze dijken?

Waarom staat er in het Deltarapport geen aanbeveling om pijlsnel achterstallig onderhoud aan dijken uit te voeren?

Kan de minister een overzicht aan de Kamer doen toekomen met de staat van alle dijken in ons land?

Voorzitter,

Ruimte voor de Rivier is vooral gebaseerd op de doemscenario’s van het VN-klimaatpanel IPCC.

Het is volgens hen vijf voor twaalf. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, stormen worden heviger en frequenter en de neerslag extremer.Dit alles als gevolg van de uitstoot van CO2.

Het KNMI maakte op grond van deze scenario’s schattingen van de zeespiegelstijging; tussen de 40 en 85 centimeter in het jaar 2100.

In het Deltarapport van Veerman wordt zelfs gesproken over een maximale zeespiegelstijging van 1,3 meter in 2100 en een stijging tussen de 2 en 4 meter in 2200.

Metingen van Rijkswaterstaat laten echter zien dat de zeespiegel nog steeds 2 millimeter per jaar stijgt, dat is 20 centimeter per eeuw.

Vraag aan de minister: Waarom gaat u uit van doemscenario’s en niet van werkelijk gemeten gegevens?

CO2 zou een opwarmend effect op de aarde hebben.Sinds 1998 nam de concentratie CO2 in de atmosfeer toe, maar daalde de gemiddelde temperatuur.

Kan de minister mij vertellen waar de ‘Missing Heat’ is?

Voorzitter,

Is deze hele operatie Ruimte voor de Rivier, gebaseerd op klimaatpaniek en voor tweederde bestemd voor de besproken ‘Nieuwe Natuur’ wel verantwoord geweest,zeker als we kijken naar de resultaten?

Graag een reactie.

Inbreng 2de termijn

Voorzitter,

Professor Vrijling, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft, stelt in een interview met Trouw op 13 september 2008, dat het merkwaardig is dat nieuwe waterbouwers plotseling en selectief het vertrouwen in de polders verliezen.

We gaan slecht met belastingcenten om!Ruimte voor de Rivier is in werkelijkheid voor tweederde een natuurproject.

Bij dijkversterking hadden we voor € 0,7 miljard euro klaar geweest, nu zijn we voor ‘Nieuwe Natuur’ € 2,2 miljard euro kwijt. De PVV vindt dat slecht zaken doen.

Na 1993 en 1995 bleek ruim tien jaar later, 2006, een kwart van de dijken niet aan de veiligheidseisen te voldoen.

Op de door de milieumaffia gecreëerde ‘Nieuwe Natuur’ zit niemand te wachten.

Het klimaatgeneuzel wordt gebruikt om angst aan te jagen, waardoor er weinig kritiek vanuit de maatschappij is geweest op het feit dat er € 1,5 miljard teveel wordt uitgegeven.

De verjaagde boeren weten inmiddels beter!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties