Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het Interpellatiedebat over onderhandelingen met de Taliban.

Voorzitter. In een interview van twee weken geleden met Nieuwe Revu zei minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat ‘een mens een ezel mag zijn’. En ze voegt de daad bij het woord. In hetzelfde interview zegt de minister namelijk voorstander te zijn van onderhandelingen met de Taliban, alsof het gaat om een soort Nijmeegse kwajongensclub.

Voorzitter, de Taliban is een terroristische organisatie. Tot op de dag van vandaag bedrijft de Taliban met de hand op de Koran en de Sharia moord en terreur, waaronder tegen onze soldaten in Uruzgan. Voorzitter, toen de Taliban het Islamitische Emiraat Afghanistan stichtte, ontstond er een staat waarin vrouwen verplicht werden een boerka te dragen, waarin het vrouwen verboden was te werken en onderwijs te volgen, waarin vrouwen wanneer zij zonder mannelijk familielid naar buiten gingen de kans liepen om die reden te worden doodgeschoten. Voorzitter, in het Islamitische Emiraat Afghanistan werden door de Taliban uit naam van de islam de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Inwoners van Kabul werden door de Taliban verplicht in een voetbalstadion executies bij te wonen, en ook heeft de Taliban banden met Osama bin Laden en Al Qaeda. En voor alle duidelijkheid: ook nu nog dus bedrijft de terroristische Taliban moord en terreur.

Voorzitter, de fractie van de Partij voor de Vrijheid is klip en klaar: Van overleg en onderhandelingen met de Taliban mag nooit sprake zijn. Nooit! Ook niet in het geval dat, wat overigens een utopie is waarin alleen naïevelingen kunnen geloven, de Taliban ooit de wapens neer zou leggen, zoals minister Ter Horst in het interview met Nieuw Revu suggereerde.

Want ook al zou de Taliban de wapens neerleggen daarmee verdwijnt haar afschuwwekkende ideologie niet en daarmee worden de misdaden die door de Taliban zijn begaan, en tot op de dag van vandaag worden begaan, niet uitgewist. De Taliban is weerzinwekkend, of zij het geweld nu afzweert of niet.

Voorzitter, met terroristen overleg en onderhandel je niet, dus ook niet met de terroristen van de Taliban. Want terroristen mogen nooit ook maar één millimeter legitimiteit gegund worden. Integendeel, terroristen en dus ook die van de Taliban moeten worden bestreden, worden vervolgd en worden opgesloten.

Voorzitter, ik rond af. Buitenlandse Zaken is niet het terrein van de minister van Binnenlandse Zaken, en dat is maar goed ook, zo weten we inmiddels. Voorzitter, ik vraag de minister van Binnenlandse Zaken haar woorden terug te nemen en die recht te zetten en voorzitter, tot slot wil ik de minister, via u, een wijze raad meegeven: blijf op uw eigen beleidsterrein, praat niet over de Taliban, maar bestrijd het islamofascisme in Nederland.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3115 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties