Nederland weer van ons

Mondelinge vragen van Geert Wilders over de veroordeling van de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist al-Mansouri.

Voorzitter. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist al-Mansouri door een Iraanse rechtbank ter dood zou zijn veroordeeld. Deze man, die opkomt voor de mensenrechten in Iran en zelfs een Koninklijke onderscheiding daarvoor in Nederland heeft gekregen, dreigt nu opgehangen te worden door het Iraanse regime. En dat na een proces waar zijn advocaat niet bij aanwezig was omdat die ook inmiddels is gearresteerd.

Voorzitter, ik wil de minister vragen of hij kan bevestigen dat de heer al-Mansouri opnieuw ter dood is veroordeeld. Welke informatie heeft de minister hierover en sinds wanneer is hij daar dan van op de hoogte?  En wat heeft de minister gedaan wat binnen zijn mogelijkheden ligt om dat te voorkomen? Erg succesvol waren de inspanningen helaas niet getuige het doodvonnis. De executie, voorzitter, van de heer al-Mansouri mag absoluut niet plaatsvinden.
En ik wil de minister dan ook verzoeken om alles, maar dan ook alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de heer al-Mansouri wordt geëxecuteerd. En er is haast bij want het kan een kwestie van uren of dagen zijn voordat het doodvonnis wordt voltrokken.

Voorzitter, ik vraag de minister om, als hij dat niet inmiddels al heeft gedaan, vandaag nog, de Iraanse ambassadeur te ontbieden en hem kenbaar te maken dat als het waar is, de executie van de heer al-Mansouri voor Nederland onacceptabel is. Tegelijkertijd vraag ik aan de minister of hij de Nederlandse ambassadeur in Teheran naar Nederland terug wil roepen voor overleg. Voorzitter, dat een mogelijke voltrekking van het vonnis, we moeten er allemaal niet aan denken, tot consequenties moet leiden voor de relaties met Iran is zonneklaar maar ik vind het niet verstandig op die op dit moment te benoemen. De veiligheid van en het voorkomen van de executie van de heer al-Mansouri staat op dit moment voorop.

Voorzitter, ik zou de minister verder willen vragen of hij in Europees verband, onder leiding van het Portugese voorzitterschap, ook vandaag nog een demarche in Teheran wil laten plaatsvinden met dezelfde glasheldere boodschap: geen executie van de heer al-Mansouri. En ook de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zal, zoals hij eerder heeft gedaan, opnieuw moeten interveniëren. Heeft de minister dit allemaal al in gang gezet? Graag een concreet antwoord.

Voorzitter, tenslotte vraag ik de minister of het waar is dat de zoon van de heer al-Mansouri hier in Nederland inmiddels door Iraniërs wordt bedreigd, naar verluid ook door de Iraanse autoriteiten. Hij schijnt hier volgens het ANP aangifte van te hebben gedaan. Als dat waar is, voorzitter, welke actie wordt er dan concreet ondernomen en doet de Nederlandse overheid er alles aan om de veiligheid van zijn zoon ook hier in Nederland te waarborgen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3715 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties