Nederland weer van ons

Hieroder de inbreng van Geert Wilders tijdens het debat over het nieuwe Europese verdrag.

Het nieuwe Europees Verdrag is een ramp voor ons land. Bij de Europese Top in Brussel vorige week heeft de premier door op amateuristische wijze te onderhandelen  -  of misschien moet ik zeggen: door niet of nauwelijks te onderhandelen - de Nederlandse belangen schaamteloos verkwanseld. Dank u wel meneer Balkenende.

Want wat is het resultaat van de Europese Top voor Nederland? Nederland verliest tientallen vetorechten en dus nationale zeggenschap en souvereiniteit. Zoals op het terrein van asiel en migratiebeleid: met dit verdrag bepalen we niet meer zelfstandig wie er wel en niet ons land binnenkomt. Op al die terreinen waar Nederland nu een vetorecht kwijtraakt kan ons land dus geen enkel Europees besluit meer tegenhouden. Dat is geen subsidiariteit maar stommiteit. We worden overgeleverd  - zeg maar uitgeleverd -  aan de grillen van de andere Europese lidstaten in de nieuwe Europese superstaat en de Nederlandse belangen kunnen met één pennenstreek door een meerderheid van andere staten opzij worden gezet. Zij kunnen ons in de toekomst dingen opleggen, zelfs tegen onze uitdrukkelijk verklaarde wil in. Dingen die we misschien wel helemaal niet willen maar die we dan maar gewoon hebben te slikken.
De minister-president heeft de Nederlandse soevereiniteit niet beschermd, zoals verwacht mag worden van een regeringsleider. Vrijwel alles in de bij referendum verworpen Europese Grondwet, dat een overdracht van macht en bevoegdheden van Nederland naar Europa inhield is in het accoord over de zgn Hervormingsovereenkomst overeind gebleven. Dat is beschamend en bedroevend omdat het flagrant in strijd is met de uitspraak van de Nederlandse bevolking in het referendum. De burgers hadden de Europese Grondwet niet afgewezen omdat zij zo veel bezwaren hadden tegen een vlag en een volkslied maar omdat zij bezwaren hadden tegen de groeiende macht van Brussel en tegen de uitholling van het zelfbeschikkingsrecht van Nederland. En die machtstoename van Brussel en die uitholling van ons zelfbeschikkingsrecht, dat gaat nu allemaal tòch gebeuren. Dank u wel meneer Balkenende.

Maar dat is niet het enige. Door het kwijtraken van vetorechten van de regering is het juist van groot belang dat het gekozen Nederlandse parlement ons onwelgevallige besluiten wél kan tegenhouden, ook als we het enige parlement in Europa zijn dat een bepaald Europees voorstel niet wil. Maar ook deze rode kaart heeft premier Balkenende niet binnengehaald. De Nederlandse Tweede Kamer kan dus geen enkel Europees besluit zelfstandig tegenhouden. Dankzij het falen van de minister-president kan de Tweede Kamer als ze tegen een Europees besluit is niet bijten als een leeuw maar alleen blèren als een lammetje.
We krijgen wel een gele kaart die nergens toe verplicht behalve heroverweging en een zogenaamde oranje kaart die ook tandenloos is omdat het Nederlandse parlement daar nog 13 andere parlementen voor nodig heeft en zelfs dan kan de Europese commissie haar voorstel gewoon handhaven. Bovendien kan die oranje kaart alleen worden ingezet bij subsidiariteitsbezwaren maar niet in geval van andere bezwaren tegen plannen uit Brussel. Waardeloze prullaria dus. Ook hier wint de Europese superstaat het weer. Dank u wel meneer Balkenende dat u ook bij dit belangrijke punt de Nederlandse belangen heeft verkwanseld.

Voorzitter, er komt ook een vaste voorzitter van de Raad. Een niet door de bevolking gekozen bureaucraat die net als premier Balkenende Europese belangen nastreeft en die Nederlandse belangen daaraan ondergeschikt maakt. En op de komst van een Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid met een complete diplomatieke staf zitten we ook niet te wachten.

En als klap op de vuurpijl zei de Duitse Bondskanselier Merkel zaterdagochtend in haar groot enthousiasme, dat met dit nieuwe verdrag de deur ook weer open staat voor nieuwe landen om toe te treden tot de EU. Goed nieuws voor de Turken en andere straatarme profiteurs. Slecht nieuws voor Nederland. Zeker nu dit weekend ook is afgesproken, dat ook bij het artikel inzake sociale zekerheid voor migrerende werknemers besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid wordt ingevoerd. Ook hier gaat het vetorecht verloren.
De Nederlandse burger wil geen nieuwe landen in de Europese Unie en zeker Turkije niet en al helemaal niet als we niet kunnen tegenhouden dat ze en masse gaan profiteren van uitkeringen. Verwijzingen in het Hervormingsverdrag naar de Kopenhagen-criteria voor nieuwe toetreders slaan dus helemaal nergens op:  in het verdrag had moeten staan dat Europa zich niet verder uitbreidt. Met geen enkel land en dus ook niet met Turkije. Genoeg is genoeg, geen lidstaat erbij. Maar ook dat is niet gelukt. Het tegendeel wel: de deur staat open voor nieuwe landen en we zijn ons vetorecht over sociale zekerheid kwijt. Een schande. Opnieuw bedankt meneer Balkenende.

Voorzitter op de meeste en in ieder geval op de belangrijkste punten verschilt dit gedrocht van een wijzigingsverdrag dus niet van de eerdere Europese Grondwet. Dit is gewoon de Europese Grondwet maar dan met een andere naam en ontdaan van wat symboliek zoals vlag en volkslied.
Zoals ook de Luxemburgse premier Juncker al opmerkte m.b.t. de Europese minister van buitenlandse zaken: “we hebben de naam veranderd, zo dat niemand nog weet waar het over gaat. Dat is de vereenvoudiging van het verdrag”.
 Het is pure volksverlakkerij dat dit kabinet de Nederlandse bevolking probeert wijs te maken dat dit een héél ander verdrag is met een héél andere inhoud. De minister-president misleidt de  Nederlandse bevolking en dat alleen om zijn eigen falen te verhullen. Hij wordt liever aardig gevonden door zijn Europese vrienden dan dat hij opkomt voor het Nederlands belang. Vergeleken, bij voorbeeld, met de harde Poolse onderhandelaars was de Nederlandse premier afgelopen week nauwelijks zichtbaar. De Minister-president heeft ja gezegd tegen de nieuwe Europese superstaat. Het is te triest voor woorden. Dank u wel meneer Balkenende.

Nederland verliest met dit verdrag soevereiniteit. De Nederlandse regering verliest wel   - net als bij de Europese Grondwet -  haar vetorechten en het Nederlandse parlement krijgt geen bevoegdheid om een eigen rode kaart in te zetten tegen slechte Europese plannen. Nederland verliest dus wel degelijk een stuk soevereiniteit aan de nieuwe Europese superstaat. Het zou een grove belediging van de kiezer zijn indien hij zich niet opnieuw zou mogen uitspreken over dit nieuwe verdrag. Dat zou puur kiezersbedrog zijn. De PVV eist dan ook dat er een nieuw referendum komt. Gelukkig is de fractievoorzitter van de PvdA hier inmiddels ook een groot voorstander van. Hulde daarvoor. Met een nieuw referendum kan de Nederlandse kiezer ook dit verdrag hopelijk van tafel vegen en de wanprestatie van dit kabinet en de Minister-President in het bijzonder corrigeren.
En dat is nodig,  want er gaat niets boven een soeverein Nederland.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3975 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties